ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမပါတီလစဥ္ပံုမွန္စည္းေဝး

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၈  နံနက္ ၉နာရီက ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမပါတီ၊ ေနျပည္ေတာ္ခ႐ိုင္ပါတီ၊ ၿမိဳ႕နယ္ ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္မွပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား လစဥ္ပံုမွန္လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို က်င္းပခဲ့ရာ အစည္း အေဝးသို႔ ပါတီဗဟိုအတိုင္ပင္ခံ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမနာယက ဦးသိန္းၫြန္႔ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ နာယက ဦးခင္ေမာင္ေဌး၊ ဦးမွတ္ႀကီး၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမပါတီဥကၠ႒ ဦးေဝလြင္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ခ႐ိုင္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး ႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္း အင္အား ၅ဝ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

14947906_676374675865380_3503231841536284737_n

အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမပါတီဥကၠ႒ ဦးေဝလြင္ က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ပါတီစည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ယခုကတည္းက စတင္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ ပါတီဝင္မ်ား စည္းစည္းလံုးလံုး ညီညီၫြတ္ၫြတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လမ္းၫႊန္မွာၾကားခဲ့သည္။

ဗဟိုအတုိင္ပင္ခံ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမနာယက ဦးသိန္းၫြန္႔ကလည္း အနာဂတ္လူငယ္မ်ား ပါတီကို ဦးေဆာင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ဦးေဆာင္ႏိုင္မည့္လူငယ္မ်ားကို တာဝန္အသီးသီး ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ပါတီရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အႏွစ္သာရ ျဖစ္ေသာ ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး တည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နယ္ေျမအလုိက္ ေအာင္ႏိုင္ဖုိ႔လုိအပ္ ပါေၾကာင္း၊ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အဓိကထားေစလုိေၾကာင္း၊ ငါပါမွဆိုတဲ့စိတ္ မရွိသင့္ေၾကာင္း၊ လမ္းၫႊန္ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ နာယကမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ အတြင္းေရးမွဴးတုိ႔က ပါတီလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္မႈ မ်ား၊ လက္ရွိလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ က်န္ရွိေနသည္မ်ားကို တက္တက္ၾကၾြကြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ေနျပည္ေတာ္ခ႐ိုင္ဥကၠ႒ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒မ်ားက ပါတီလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ထားရွိမႈႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကရာ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမပါတီဥကၠ႒ ဦးေဝလြင္က လုပ္ငန္း လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမနာယက ဦးသိန္းၫြန္႔က နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝး ၿပီးဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply