လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာစည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ႏို၀င္ဘာ (၈) ရက္ နံနက္ ၁ဝ နာရီအခ်ိန္က လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာပါတီစည္း႐ံုးေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား လစဥ္ပံုမွန္ အစည္းအေဝးကို လြိဳင္ေကာ္ခ႐ိုင္ပါတီရံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

loikaw

ယင္းေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ကယားျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ လြိဳင္ေကာ္ခ႐ိုင္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္စု ၂၅ အုပ္စုမွ စည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ား စုစုေပါင္း အင္အား ၅ဝ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ၾကသည္။

ပထမဦးစြာ ကယားျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္းက လမ္းညႊန္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ဆက္လက္၍ ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးရယ္က ၂ဝ၂ဝ ေအာင္ႏိုင္ေရးသည္ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရပ္/ေက်းစည္း႐ံုးေရးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ထိေတြ႔မႈရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အြန္လိုင္းမီဒီယာမ်ားကိုလည္း သံုးစြဲသြားၾကရန္ ဗဟိုပါတီဥကၠ႒ႀကီး အြန္လိုင္းမီဒီယာႏွင့္ ပတ္သက္၍ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အေသးစိတ္ရွင္းလင္းသြားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး လိြဳင္ေကာ္ခ႐ိုင္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးမ်ိဳးျမင့္ဦးက ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးသြားေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ၿပီး တက္ေရာက္လာၾကေသာ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာစည္း႐ံုး ေရးမွဴးမ်ားမွ သိရွိလုိ သည္မ်ားကို ေမးျမန္းၾကၿပီး လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒က ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေျဖၾကားၿပီး ၂ဝ၂ဝေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး၊ အႏိုင္ရရွိေရးအတြက္ စည္း႐ံုးေရး က႑ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔မႈ အျမဲမျပတ္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ လူငယ္ေရးရာက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ကိုယ္စားျပဳ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း အားကစားကို ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်င္းပရန္စီစဥ္ထားေၾကာင္းႏွင့္ အႏိုင္ရရွိသည့္ အသင္းအား လာမည့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ကယားျပည္နယ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ပြဲေတာ္ႀကီးတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကိုယ္စားျပဳ ပိုက္ ေက်ာ္ျခင္းအသင္းတစ္သင္း ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ ရြည္ရြယ္ထားပါေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေရႊ က နိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာစကားေျပာၾကားကာ အခမ္းအနားကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ # မေမာင္(ခ်ိကယ္သူ)


Leave a Reply