ရွမ္းျပည္နယ္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ၁၃ ပါတီျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း

ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား စုစည္းႏုိင္ရန္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို အဖြဲ႔၀င္ ၁၃ ပါတီျဖင့္ အတည္ျပဳ ဖြဲ႔စည္းလုိက္ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႔၀င္ပါတီမ်ားထံမွ သိရသည္။

‘‘အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ၁၃ ပါတီနဲ႔ စဖြဲ႔လိုက္ပါၿပီ။ ေနာက္ထပ္၀င္မယ့္ပါတီေတြက မိခင္ပါတီရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္ကို ေတာင္းထားၾကတယ္’’ ဟု ရွမ္းျပည္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ေရး ဦးေဆာင္ပါတီျဖစ္သည့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစုိင္းအုိက္ေပါင္းကဆုိသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားစုစည္းကာ ရွမ္းျပည္တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ေမလအတြင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ပထမအႀကိမ္ေတြ႔ဆုံကာ သေဘာတူညီမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

အဆုိပါေတြ႔ဆုံမႈတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၈ ပါတီကို ဖိတ္ၾကားထားၿပီး ၁၃ ပါတီ တက္ေရာက္ကာ သေဘာတူညီခဲ့ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၄ ရက္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ အစည္းအေ၀းထပ္မံျပဳလုပ္ရာ ပါတီ ရွစ္ပါတီ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တည္ေထာင္ျခင္းကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။

‘‘ရွမ္းျပည္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဖြဲ႔ဖုိ႔ကို သေဘာတူထားတဲ့ ပါတီေတြထဲမွာ က်န္တဲ့ပါတီေတြကလည္း မၾကာမီ မွာ အဖြဲ႔၀င္ေတြျဖစ္လာမွာပါ။ သူတုိ႔ေတြက မိခင္ပါတီရဲ႕ သေဘာထားကို သိေအာင္ ေတာင္းထားတယ္ေပါ့။ ၿပီးရင္ အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ဖုိ႔ အဆုိျပဳခ်က္ေတြ ေပးလာမွာပါ’’ ဟု ဦးစုိင္းအုိက္ေပါင္းကဆုိသည္။

လက္ရွိအဖြဲ႔၀င္ ၁၃ ပါတီတြင္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၊ အင္းအမ်ဳိးသား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပါတီ၊ ဓႏုတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဒီမုိကေရစီပါတီ တုိ႔ပါ၀င္ၾကသည္။

ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား စုစည္းမႈရွိေစေရး ရွမ္းျပည္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို တည္ေထာင္ဖြဲ႔စည္း ျခင္းျဖစ္ကာ ပထမဆုံးစုစည္းမႈအေနျဖင့္ လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လစ္လပ္မဲဆႏၵ နယ္မ်ားကို အဖြဲ႔၀င္ပါတီမ်ားၾကား ညိႇႏႈိင္းကာ ၀င္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးစုိင္းဘုိးေအာင္ထံမွ သိရသည္။

လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာအတြက္ က်င္းပမည့္  ၂၀၁၇ ဧၿပီ ၁ ရက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္တစ္ခုတည္း၌ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ထက္၀က္ခန္႔ရွိေနသည္။

ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ ဦးေဆာင္တည္ေထာင္ေသာ ရွမ္းျပည္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တြင္ ျပည္နယ္အတြင္း အင္အားႀကီးပါတီျဖစ္သည့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ မပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

# 7 Day Daily


Leave a Reply