ရပ္/ေက်းဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း လာမည့္လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳမည္

img_2961-copyf

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာထား ကြဲလြဲေနေသာ ရပ္ကြက္ (သို႔မဟုတ္) ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဥပေဒကို ျပင္ဆင္ထားသည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို လာမည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ အတည္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံ မွ သတင္းရရွိသည္။

‘‘ဒီဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ ျပဳဖို႔ လိုေနပါၿပီ။ ဒီတစ္ေခါက္ လႊတ္ေတာ္မွာေတာ့ အၿပီးျပတ္ ေဆြးေႏြးၾကဖို႔ရွိတယ္’’ ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာလွမိုးက ေျပာသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္က က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ ဒုတိယ ပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို ေဆြးေႏြးရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္တို႔ၾကား သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ားရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္သေဘာ မတူၾကတာ ၁၁ ခ်က္ေလာက္ရွိတယ္။ အခုေတာ့ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ (ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ)မွာ အဲဒီအခ်က္ေတြကို ေဆြးေႏြး လိုက္ေတာ့ အားလံုးၿပီးသေလာက္ ျဖစ္ၿပီ။ ဒီတစ္ေခါက္ လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳႏိုင္ေတာ့မယ္’’ ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ ၾကမ္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းက ဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီသည္ ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ အစည္းအေဝး ေခၚယူခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ ၾကား သေဘာထား ကြဲလြဲေနသည့္ အခ်က္မ်ားကို ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္သေဘာ ထားကြဲလြဲသည့္ အခ်က္မ်ားတြင္ စကားလံုးေဝါဟာရသံုးစြဲမႈအေပၚ ကြဲလြဲမႈရွိ ခဲ့သည့္အျပင္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ ပညာအရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ အေပၚလည္း သေဘာထား ကြဲလြဲမႈရွိခဲ့သည္။

ရပ္ကြက္(သို႔မဟုတ္) ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းသည္ တတိယ အႀကိမ္ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္ကာ ၿပီးခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးစဥ္ အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးမႈ မ်ား ရွိခဲ့သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္က စတင္ ရပ္နားထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္မ်ားကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္ တြင္ ျပန္လည္စတင္က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ပါတီက လႊတ္ေတာ္ေနရာအမ်ားစု ရရွိထားသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္၊ ပထမ ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္က စတင္က်င္းပကာ ဇြန္လ ၁၀ ရက္တြင္ ၿပီးစီးၿပီး ဒုတိယပံုမွန္ အစည္းအေဝးမ်ားကို ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္ အထိ က်င္းပခဲ့သည္။ တတိယပံုမွန္ အစည္းအေဝး မ်ားကို လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ျပန္လည္က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။


Leave a Reply