မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးပါတီ လပတ္လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းစည္းေ၀း

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ လပတ္လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကို ႏို၀င္ဘာလ (၇) ရက္ နံနက္ (၁၀) နာရီအခ်ိန္က တိုင္းပါတီရံုး အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေဌး၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဆန္း ညြန္႔ေအာင္၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးၾကည္ထြန္းႏွင့္ တိုင္းေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ အရံေကာ္မတီ၀င္မ်ား (၂၀) ဦး တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။

magway2

အစည္းအေ၀းတြင္ တုိင္းပါတီဥကၠ႒မွ တစ္လအတြင္း ၀င္ေငြႏွင့္ ထြက္ေငြ အသံုးစရိတ္မ်ား၊ လခ်ဳပ္စာရင္းမ်ားအား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၿပီး ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး တုိင္းပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးဆန္းညႊန္႔ေအာင္မွ တစ္လအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ အပတ္စဥ္ အစည္းအေ၀းမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ပါတီေရးရာအလိုက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ခရိုင္ပါတီအလုိက္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ပါတီဌာနခ်ဳပ္၏ ညႊန္ၾကားစာမ်ား၊ ခရိုင္/ၿမိဳ႔နယ္အလုိက္ ၀င္စာ/ထြက္စာမ်ားအား ေဆြးေႏြး တင္ျပပါသည္။

ဆက္လက္၍ တိုင္းဘ႑ာေရးမွဴး ဦးၾကည္ထြန္းမွ တိုင္းပါတီ၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြးတင္ျပၿပီး တက္ေရာက္လာၾကေသာ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ အရံေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွ မိမိတာ၀န္က်ရာ ၿမိဳ႔နယ္မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ေရးရာေကာ္မတီအလိုက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္မႈ၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနမႈ၊ က်န္းမာေရးအေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေနမႈ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ေရာက္တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ဌာေနျပည္သူ႔စစ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ ဖြဲ႔မ်ားအေပၚ ဂုဏ္ျပဳလွဴဒါန္းမႈမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ ေဆြးေႏြးခ်က္ မ်ားအေပၚ တိုင္းပါတီအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ဘ႑ာေရးမွဴးတို႔မွ ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးခဲ့ကာ တိုင္းပါတီဥကၠ႒မွ နိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


Leave a Reply