ပါတီဗဟုိအလုပ္မႈေဆာင္ ဦးလွသိန္း မုဒုံျပည္ခုိင္ျဖဳိးပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖဳိးေရးပါတီ ဗဟုိအလုပ္မႈေဆာင္ (ပညာေရးဌာနတာဝန္ခံ) ဦးလွသိန္းမွ ႏုိဝင္ဘာ (၈)ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ (၁)နာရီအခ်ိန္က မုဒုံျမဳိ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖဳိးေရးပါတီ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ျမဳိ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္/ေက်းေကာ္မတီဝင္မ်ားအား ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။

mudon

ေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ ဗဟုိအလုပ္မႈေဆာင္ ဦးလွသိန္းမွ ေရးရာကိစၥမ်ား၊ ပါတီေ႐ွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားႏွင့္ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္၏လမ္းၫြန္ခ်က္မ်ားအား ခ်ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာၾကေသာ ရပ္/ေက်းစည္းမွဴးတုိ႔မွ သိ႐ွိလုိတာမ်ားႏွင့္ ပါတီရဲ႕ အခက္အခဲမ်ားကုိ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး မြန္းလြဲ (၃)နာရီခ်ိန္တြင္ အခမ္းအနား ႐ုတ္သိမ္းခဲ့သည္။
အဆုိပါေတြ႔ဆုံပြဲကုိ ျပည္နယ္ပါတီ အရန္ေကာ္မတီဝင္ ဦးထိန္ဝင္း၊ ခ႐ုိင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးသန္းစုိးေအာင္ႏွင့္ ခ႐ုိင္အရန္ေကာ္မတီဝင္၊ ျမဳိ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္၊ ျမဳိ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရန္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်း(၄၂)ခုမွ စည္း႐ုံးေရးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ မြန္ျပည္နယ္


Leave a Reply