စိုက္ပ်ိဳးေရးအေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ား စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခု ျပည္တြင္း၌ ဖြင့္ရန္ Global G.A.P စီစဥ္

13081804_1136480829709399_320826700_n

ကမၻာ႔အစားအေသာက္မ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး စံခ်ိန္စံၫႊန္းအဖြဲ႕ GLOBAL G.A.Pက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ားစံ ခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ သင္တန္း ေက်ာင္းတစ္ခုဖြင့္လွစ္ ရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဖြဲ႕၏အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္က ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္မွ ၉ ရက္ အထိ ျပဳလုပ္မည့္ ျမန္မာစားေသာက္ကုန္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ား ဝယ္ယူ သံုးစြဲမႈျမႇင့္တင္ေရးအလုပ္႐ံုေဆြး ေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

‘‘GLOBAL G.A.P အဖြဲ႕အ ေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ GLOBAL G.A.P Academy သင္တန္း ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ဖို႔ စဥ္းစား ထားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ယံုၾကည္ အားကိုးလို႔ရတဲ့ အစားအစာ ထုတ္လုပ္တဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ျပည္တြင္း နဲ႔ ျပည္ပေစ်းကြက္မွာ အသိ အမွတ္ျပဳရဖို႔အတြက္ ဒီသင္တန္း ေက်ာင္းကို တည္ေထာင္ဖို႔ ရည္ ရြယ္ထားတာပါ’’ဟု GLOBAL G.A.P အဖြဲ႕မွ အမႈေဆာင္အရာ ရွိခ်ဳပ္ Dr.Kristian Moeller က ေျပာသည္။

အဆိုပါအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါအလုပ္႐ံုေဆြး ေႏြးပြဲကို စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး က႑တာဝန္ယူ မႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန PRIME AGri ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ‘‘တန္ဖိုးျမင့္စိုက္ပ်ိဳးေရး ထြက္ကုန္မ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္ကို ခ်ိတ္ဆက္ ထုိးေဖာက္ဖို႔အတြက္ ႏုိင္ငံတကာလက္ခံထားတဲ့ စံခ်ိန္စံၫႊန္းေတြအတိုင္း ခ်မွတ္ လုပ္ကိုင္သြားဖို႔ရွိပါတယ္’’ဟု စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ေဒါက္တာ တင္ထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ကို ကမၻာ႔အစားအေသာက္ေဘး အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ စံခ်ိန္ စံၫႊန္းသတ္မွတ္ေရး အဖြဲ႕ GLOBAL G.A.P၊ Faritrade၊ FSSCC22000 အဖြဲ႕ႏွင့္ GLOBAL Food Safety Initiative အဖြဲ႕တို႔မွ ပညာရွင္ ၇၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။ ‘‘GLOBAL G.A.P၊ Fari-trade၊ FSSCC22000 အဖြဲ႕ ေတြဟာ ႏုိင္ငံ တကာစားေသာက္ ကုန္လုပ္ငန္း မ်ားနဲ႔လက္လီလက္ ကားေရာင္းခ်သူမ်ားေစ်းကြက္မွာ အစားအေသာက္ ေဘးကင္းေရး အတြက္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနဲ႔ တာ ဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ကုန္ၾကမ္းဝယ္ယူသံုးစြဲေရးကို အဓိက စံႏႈန္းအျဖစ္ လက္ခံထားတဲ့အဖြဲ႕ ေတြပါ’’ဟု ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အ ကူျပဳဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗစ္ကီဘိုမန္းက ေျပာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ထုတ္လုပ္ လ်က္ရွိေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေျခခံ ေကာ္ဖီ၊ ဆန္၊ သစ္သီးဝလံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို ကမၻာသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရာတြင္ ကမၻာ႔စံခ်ိန္စံၫႊန္း အတိုင္း အဆင့္မီေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို သင္ၾကားေပးမည္ဟု သတင္းရရွိသည္။


Leave a Reply