ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ႏုိဝင္ဘာတြင္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းႏုိင္

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ အမည္စာရင္း စတင္တင္သြင္းႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

အမည္စာရင္းတင္သြင္းႏိုင္မည့္ကာလကို ၁၀ ရက္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ ေနာက္ဆံုးထား၍ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းလႊာမ်ားကို ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္မွစ၍ တစ္ပတ္ၾကာ စိစစ္မည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္ကာလမွာ ႏွစ္လျဖစ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲလ်ာထားလုပ္ငန္းစဥ္ကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲကထက္ ႏွစ္လေက်ာ္ အခ်ိန္ေစာ၍ ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။ ေကာ္မရွင္က မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္ကာလကို ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီ ၃၀ ရက္မွ မတ္လ ၃၀ ရက္အထိ ႏွစ္လသတ္မွတ္ေပးထားသည္။ မတ္လ ၃၁ ရက္မွာ Silent Day ျဖစ္ၿပီး ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ဧၿပီ ၁ ရက္၌ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ေနာက္တစ္ရက္တြင္ ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အမည္စာရင္းကို ေၾကညာေပးမည္ ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၈ ဦး၏အမည္စာရင္းကို ဧၿပီ ၂ ရက္မွ ၅ ရက္အထိ ေလးရက္ၾကာေၾကညာ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္လ်ာထားခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္ပေရာက္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား ႀကိဳတင္မဲေပးႏိုင္ရန္ ပံုစံ(၁၅)မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာသံ႐ံုးမ်ားသို႔ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္အတြင္း ေပးပို႔သြားမည္ဟုလည္း ေကာ္မရွင္လ်ာထားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၈ ေနရာအတြက္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္အတြက္ ကိုးေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ သံုးေနရာႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အတြက္ ေျခာက္ေနရာတို႔ျဖစ္သည္။

၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵ နယ္ ၄၈ ေနရာရွိခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အမ်ားစုအႏိုင္ရခဲ့သည္။ ယင္းေရြးေကာက္ပြဲသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္ခဲ့သည့္ သမုိင္းဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲလည္း ျဖစ္သည္။

လာမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ အမ်ားျပည္သူ သိရွိေလ့လာရန္ႏွင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ဟု ေရးသားထားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ၾကား ျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယင္းသို႔ မေၾကညာခဲ့ေပ။ # 7 Day Daily


Leave a Reply