ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ေမာင္ေတာခရိုင္/ၿမိဳ႔နယ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

mgtaw1

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာစန္းေရႊ ႏွင့္ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းေဝ တို႔သည္ ေအာက္တိုဘာ (၁၈) ရက္ ညေန (၄) နာရီ အခ်ိန္က ၿမိဳ႔နယ္ပါတီရံုး၌ ေမာင္ေတာခရိုင္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ခရို္င္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႔နယ္ ပါတီ ဥကၠ႒ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအား ေတြ႔ဆံု၍ ရခုိင္တိုင္းရင္းသားမ်ား လတ္တေလာ ေတြ႔ႀကံဳေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို မိမိပါတီအေနျဖင့္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္ေရး၊ ပါတီတြင္း စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ႏွင့္ ပါတီေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

 


Leave a Reply