ပါတီဗဟိုနာယက ပါတီဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဌးဦး ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္၊ ဘိုးဘြားရိပ္သာသို႔အေႏြးထည္၊ အသုံးအေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားအား ေပးအပ္လွဴဒါန္း

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုနာယက ပါတီဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဌးဦးႏွင့္ ဇနီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နာယက ေဒၚနီနီဝင္း တို႔သည္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဟသၤာတခ႐ိုင္ ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးညြန္႔လႈိင္ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ဟသၤာတၿမိဳ႔နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးညြန္႔ဦးႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ခရိုင္ႏွင့္ျမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ မိခင္ႏွင့္ခေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၄)ရက္ေန႔ ေန႔လည္ (၁)နာရီအခ်ိန္တြင္ ဟသၤာတျမိဳ႕ ဘိုးဘြားရိပ္သာသို႔ေရာက္ရွိရာ ရိပ္သာ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴး ဦးျမင့္စိန္မွ ဘိုးဘြားရိပ္သာႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျဟႀကားသည္။

2

ထို႔ေနာက္ ပါတီဗဟိုနာယက ပါတီဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဌးဦးႏွင့္ အဖြဲ႔မွ ဘိုးဘြားမ်ားအား ကန္ေတာ့ ၾကျပီး ဘိုးဘြားမ်ားမွ အလွဴရွင္မ်ားကို ေမတၲာပို႔ဆုေတာင္းၾကသည္။

၎ေနာက္ ပါတီဗဟိုနာယက ပါတီဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဌးဦး၊ ဇနီး ျမန္မာနိုင္ငံ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္နာယက ေဒၚနီနီဝင္းႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ ဘိုးဘြားမ်ားႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ားအား အေႏြးထည္၊ အသုံးအေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားအား တစ္ဦးခ်င္း ေပးအပ္လွဴဒါန္း၍ အဘိုးအဘြားမ်ားအား လိုက္လံၾကည့္ရွဳ အားေပးသည္။

အဆိုပါ ဟသၤာတဘိုးဘြားရိပ္သာ၌ အဘိုး(၁၇)ဦး၊ အဘြား(၂၄)ဦးႏွင့္ ဝန္ထမ္းက်ား(၃)ဦး၊ မ(၂)ဦး စုစုေပါင္း (၄၆)ဦးရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။


Leave a Reply