တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠဌ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ဥကၠဌ ဦးခ်စ္သန္းသည္ ေအာက္တိုဘာလ (၁၅) ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕႐ွိ တိုင္းေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီဥကၠဌမ်ားႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားအား ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

14714968_1228602393828628_4082196558245935594_o

ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုစဥ္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠဌမွ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ပါတီလႈပ္႐ွားမႈမ်ား ဆိုင္ရာကိစၥရပ္ မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရင္​းရင္​းႏွီးႏွီး ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထို္ေနာက္ မၾကာမွီေျပာင္းေရြ႕ဖြင့္လွစ္မည့္  ၿမိတ္ခ႐ိုင္ပါတီရံုးခန္းႏွင့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီရံုးခန္း ရံုးေနရာ အေဆာက္ အဦးမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ရံုးဥပဓိ႐ုပ္ ေကာင္းမြန္ေစေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔႐ွင္းသာယာလွပ ေစေရးတို႔အတြက္ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အေသးစိပ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ မွာၾကား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

ေက်ာ္လင္း – ၿမိတ္


Leave a Reply