ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ဦးပိုက္ေထြး မလႈိင္ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးပိုက္ေထြးသည္ မိတီၳလာခ႐ိုင္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းထြန္းဦးႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ မလိႈင္ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ ေက်းစည္း႐ုံးေရးမွဴးမ်ားအား ေအာက္တိုဘာ (၁၅) ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက မလိႈင္ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ႐ုံး အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ma-hlaing1

ေရွးဦးစြာ ေက်ာက္တန္းတိုက္နယ္ စည္း႐ုံးေရးမွဴး ဦးတင္ေအာင္မိုး၊ မ႐ိုးတိုက္နယ္ စည္း႐ုံးေရးမွဴး ဦးတင္ေမာင္၊ ဝါးခြေက်းရြာ စည္း႐ုံးေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္၊ ေႏွာကန္တိုက္နယ္စည္း႐ုံးေရးမွဴး ဦးတင့္လြင္၊ ေရခ်ဳိဘူတာ ေက်းရြာ အုပ္စု တာဝန္ခံဦးသိန္းစိုး၊ ေဘာက္ေခြးေတာ ေက်းရြာမွ ဦးေမာ္ေဆြတို႔က မိမိတို႔ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ပါတီစည္း ႐ုံးေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူတို႔၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးပိုက္ေထြးက ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ပါတီကိစၥရပ္မ်ားႏွင္႔ပတ္သက္၍ ရပ္/ေက်းအဆင္႔မွ ဗဟိုအထိအဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႔ စည္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ စိတ္သစ္၊ လူသစ္ႏွင့္အားက်ဳိးမာန္တက္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ မွာၾကားလိုေၾကာင္း၊ ရပ္/ေက်း စည္း႐ုံးေရးမွဴးမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ အားရေက်နပ္မႈရွိပါေၾကာင္း၊ အေျခခံက်ေသာ ရပ္/ေက်းစည္း႐ုံးေရး မွဴးမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ၿပီး ေျမျပင္မွာျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသိရွိၿပီး ဗဟိုမွာ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဝဖန္ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ေအာင္ ေအာက္ေျခထိ ကြင္းဆင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ပါတီဝင္အခ်င္းခ်င္း စည္းလုံးညီညြတ္ၾကရန္ တိုက္တြန္းမွာၾကားခဲ့သည္။  သစ္သစ္


Leave a Reply