ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးအတြက္ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြျပဳလုပ္

ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ၏ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး႐ံုးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဘဝလံုျခံဳေရး၊ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒေရးရာ ေဆြးေႏြးပဲြကို ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ေအာက္တိုဘာ (၁၁) ရက္ မြန္းလဲြပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ygn1

ေဟာေျပာပဲြတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ၾကံဳေတြ႔ခံစားေနရေသာ ဒုကၡျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ေျဖရွင္းႏိုင္ သည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ဥပေဒပညာရွိ မ်ားက ေဟာေျပာေဆြးေႏြးသြားသည္။

တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနဥပေဒ ေရးရာကုစားေရးအဖဲြ႔ ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ ေဒၚလွလွရီက အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို တရားဥပေဒဆိုင္ရာ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးသာဝင္းကလည္း ေဟာေျပာပဲြမွရရိွေသာ ဗဟုသုတ မ်ားႏွင့္ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ပါတီဝင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွတစ္ဆင့္ အမ်ဳိးသမီးအားလံုး သိရိွနားလည္ႏိုင္ေအာင္ မွ်ေဝေစလို ေၾကာင္း တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို ေျပာသည္။

ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေဒၚစန္းစန္းဝင္းကလည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဘဝလံုျခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ပါတီဝင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွတစ္ဆင့္ ထိေရာက္ေသာ ကာကြယ္မႈႏွင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား ရရိွႏိုင္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ႏွင့္ ခ႐ိုင္မ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ဟုဆိုသည္။

ခ်ားလ္ကိုး


Leave a Reply