သံတြဲျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀း (၆/၂၀၁၆) က်င္းပ

သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းေဝး (၆/၂၀၁၆)ကို ေအာက္တို ဘာလ (၁၀) ရက္ နံနက္ (၉) နာရီအခ်ိန္က သံတြဲခရိုင္ပါတီရံုးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

viber-image

အခမ္းအနားသို႔ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးလွဟန္ ခရိုင္ပါတီဥကၠဌ ဦးဖိုးရီေအာင္၊ ခရိုင္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚဝင္မင္းမာထြန္းႏွင့္ ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္္မ်ား၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးစန္းႏိုင္၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးၾကည္ေရႊႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းေခါင္းေဆာင္မ်ား စုစုေပါင္း အင္အား(၆၃)ဦး တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠဌဦးစန္းႏိုင္မွ ရပ္/ေက်း ၿမိဳ႔နယ္ဥကၠဌႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ဖြဲ႔စည္းထားမႈ၊ ေရးရာတာဝန္မ်ား တာဝန္ေပးအပ္ထားမႈ၊ ပါတီဝင္မ်ားစီစစ္မႈ၊ ရံုးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကို ရွင္းလင္းတင္ျပ ခဲ့ျပီး ၿမိဳ႔နယ္ဥကၠဌ၏ တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ႏွင့္ ခရိုင္ဥကၠဌတို႔မွ ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြး လမ္းညႊန္ေပးခဲ့ၿပီး အစည္းအေဝးကို မြန္းလြဲ (၁) နာရီတြင္ ရုတ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သရဏဂံု


Leave a Reply