ရွမ္းျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

14572983_1271779179528562_7210017794048370055_n

ရွမ္းျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီဥကၠဌ  ဦးစိုင္းသန္း၀င္း သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႔ပိုင္း) က်ိဳင္းတံု၊ မိုင္းျဖတ္၊ တာခ်ီလိတ္၊ မိုင္းဆတ္၊ မိုင္းတံုၿမိဳ႔မ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႔နယ္မ်ားမွ ပါတီေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း၊ ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ညိွနုိင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းရိွ လင္းေခးခရိုင္၊ မိုင္းပန္ၿမိဳ႔နယ္၊ လင္းေခးၿမိဳ႔နယ္၊ မိုးနဲျမိဳ႔နယ္ လိြဳလင္ခရိုင္၊ နမ္႔စန္၊ လိြဳင္လင္ စသည့္ ၿမိဳ႔မ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီး ပြင့္လင္းစြာ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ညိႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မွတ္တမ္းဓါတ္ပံု ; Aimoe Aimoe

ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းသတင္းစံု


Leave a Reply