ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္ ျပန္လည္သံုးသပ္ႏုိင္ရန္ NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္လက္မွတ္ မေရးထိုးရေသးသည့္ UNFC ၏ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး

13081804_1136480829709399_320826700_n

တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ ရွစ္ဖြဲ႕၏ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ (CT) ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ ေရးထုိးထားျခင္း မရွိသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္  ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ၏ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ (DPN) တုိ႔သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ပါရမီ ဟုိတယ္တြင္ ေအာက္တုိဘာ ၁၇ ရက္က ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အဆုိပါ ေတြ႕ဆုံမႈတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးသည့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာမူေဘာင္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥမ်ားအား ျပန္လည္ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ ေအာက္တုိဘာ ၁၈ ႏွင့္ ၁၉ ရက္မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟုိဌာန (NRPC) တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ဆ႒မအႀကိမ္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း အစည္းအေ၀းတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

DPN အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ခူဦးရယ္က “ဒီေန႔က ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ DPN နဲ႔ CT နဲ႔ ေတြ႕တဲ့ပြဲ။ အဓိကကေတာ့ မနက္ျဖန္ သန္ဘက္ခါ ႏွစ္ရက္တာ မူေဘာင္ျပန္လည္ သုံးသပ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္ကေနၿပီး တူညီတဲ့ အျမင္သေဘာထားေတြကုိUpdate ျပန္လုပ္တာပါ။ အရင္တုန္းကေတာ့ လုပ္ခဲ့ၾကတာရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ DPN ဘက္က ေနာက္ဆုံးလုပ္တဲ့ အစည္းအေ၀းမွာ မတက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ဘူး။ အေျခအေနအရ။ ရက္ညႇိတာ အဆင္မေျပတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မပါခဲ့ဘူး။ ဆုိေတာ့ ေနာက္ဆုံးအေျခအေနကုိ CT ဘက္ကေန ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ မွ်ေ၀ရင္းနဲ႔ ေနာက္ဆုံးသူတုိ႔ Update လုပ္ထားတဲ့ အေျခအေန ကုိ ဒီမနက္ကေတာ့ ရွင္းလင္းခ်ျပၿပီးၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘက္ကလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိေသးဘူး။ မရွိေသးေတာ့ ဒီညေနေစာင္းမွာပဲ ဒီ Update လုပ္ထားတဲ့ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကုိ ေနာက္ဆုံးထပ္ေလာင္း ၿပီးေတာ့ ရွင္းလင္း ခ်ျပမႈေတြလုပ္မယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ယခုျပဳလုပ္မည့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္ျပန္လည္ သုံးသပ္ျခင္းတြင္ အစုိးရအစုအဖြဲ႕၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ား အစုအဖြဲ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အစုအဖြဲ႕တုိ႔ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္ကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ (မူၾကမ္း) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေနာက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘက္ကလည္းပဲ ဒီမူေဘာင္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေရွ႕ဆက္ သြားမယ့္ အဆင့္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိဖုိ႔လုိတယ္။ ဥပမာ အထူးသျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မူေဘာင္ကိစၥ တစ္စုံလုံးကုိ ေျပာမွာလား။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ကုိပဲ ဦးစားေပးၿပီး ေျပာမွာလား စသျဖင့္ေပ့ါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ နားလည္တာကေတာ့ မူေဘာင္တစ္စုံလုံး အားလုံးေက်လည္ၿပီးမွပဲ က်န္တဲ့အဆင့္ ေတြကုိ ဘယ္လုိစမလဲဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေနာက္မွပဲ စဥ္းစားရမယ့္သေဘာလုိ႔ နားလည္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုအစုိးရဘက္က ေျခလွမ္းျပင္ေနတာကေတာ့ ဒီလာမယ့္ ႏုိ၀င္ဘာလမွာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ကုိ စတင္မယ္ဆုိတဲ့သေဘာ ေျပာတာ ၾကားတယ္ဆုိေတာ့။ မူေဘာင္ျပန္လည္ သုံးသပ္မႈ တစ္စုံလုံး မလုပ္ဘဲနဲ႔ ဒီအမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ လုိအပ္တဲ့ ျပင္ဆင္မႈေလာက္ပဲ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမယ္ဆုိတဲ့ သေဘာမ်ဳိး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ၾကားတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး CT ကုိ ေမးဖုိ႔ရွိပါတယ္။ သူတုိ႔လည္း ဒါကုိ ရွင္းလင္းခ်ျပဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ ဒီေန႔တစ္ရက္တာရဲ႕ အေနအထားက အဓိက က်တာကေတာ့ ဒါပါပဲ” ဟု ခူဦးရယ္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

NCA လက္မွတ္ ေရးထုိးထားျခင္း မရွိသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ ဆုိင္ရာ မူေဘာင္ကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ ေရးဆြဲျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္ကုိ အတည္ျပဳျခင္းကုိမူ NCA စာခ်ဳပ္အရ အစုိးရ၊ NCA ထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ကသာ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း NCA လက္မွတ္ ေရးထုိးထားသည့္ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ျဖစ္ေသာ ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ PNLO ဦးေဆာင္နာယက ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာၾကားသည္။

“UPDJC မပါေသးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြကေတာ့ အတည္ျပဳတဲ့ အထဲမွာ မပါႏိုင္ဘူး။ အကယ္၍ review လည္းလုပ္တယ္။ redraft လည္းလုပ္တယ္ DPN ပါတယ္။ review နဲ႔ မလံုေလာက္လို႔ အတည္ျပဳတဲ့ အထဲမွာ ပါခ်င္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ UPDJC မွာ တရား၀င္ ၀င္လုပ္ဖို႔လိုတယ္။ UPDJC ရဲ႕တရား၀င္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ဖို႔။ UPDJC ရဲ႕ တရား၀င္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေရးဆိုတဲ့ ေနရာမွာလည္း NCA ျပ႒ာန္းခ်က္အရ NCA စာခ်ဳပ္မွာ ပါ၀င္လက္မွတ္ ေရးထိုးသူမ်ားသည္ လုပ္ခြင့္ရွိတယ္ဆိုတာ အဲဒါေတာ့ NCA ထဲမွာပဲ ဆံုးျဖတ္သြားလိုက္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ဒီ NCA ထဲမွာ ပါ၀င္ၿပီးေတာ့ လက္မွတ္ထိုးၿပီးေတာ့ တရား၀င္ UPDJC အဖြဲ႕၀င္ ျဖစ္ရင္ေတာ့ အတည္ျပဳတဲ့ အထဲပါမယ္။ အတည္ျပဳၿပီးရင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မွာျဖစ္ေတာ့ အေကာင္အထည္ ေဖာ္တဲ့ဟာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဆက္လုပ္သြားမယ္ဆိုေတာ့ အကယ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ လုပ္ငန္းမွာလည္း ပူးတြဲအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးမွာ ဆက္ၿပီးေတာ့ ပါ၀င္သြားမယ္ ဆိုရင္လည္း NCA ကို ျဖတ္ေက်ာ္ဖို႔လိုမယ္။ NCA မွာ မထိုးဘဲနဲ႔ အဲဒီအဆင့္သြားႏိုင္ဖို႔ အခက္အခဲရွိတယ္” ဟု ၎ကဆုိသည္။

DPN အဖြဲ႕သည္ အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္လည္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္က ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

Eleven media


Leave a Reply