ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ေနရာခုနစ္ခုတြင္ အမ္ပီတီ 4G အင္တာနက္စတင္သံုးစြဲႏိုင္

14729278_1104242866356665_5155874498870267992_n

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း(MPT)သည္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အင္တာနက္လုိင္း 4G ဝန္ေဆာင္ မႈမိတ္ဆက္ျခင္း အႀကိဳကာလအ ျဖစ္ ရန္ကုန္ႏွင့္ေနျပည္ေတာ္တို႔ရွိ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာခုနစ္ခု ၌ စတင္သံုးစြဲႏုိင္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ေၾကညာသည္။ MPT သည္ 4G ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးရန္ ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္သည့္ လိႈင္း ႏႈန္းစဥ္ 1800MHz ကို အစိုးရက ေရာင္းခ်မည့္ ၂၀၁၇ ႏွစ္ဦးပိုင္း တြင္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အင္တာနက္ လုိင္းကို တရားဝင္မိတ္ဆက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း MPT-KSGM Joint Operation ၏စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အရာရွိခ်ဳပ္ မစၥတာ Koichi Kawase က ေျပာၾကားသည္။

‘‘အစိုးရက ၂၀၁၇ မွာ 1.8 MHz ရွိတဲ့ လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ကုိ ထုတ္ ျပန္လိုက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ အဲဒီလိႈင္းႏႈန္းစဥ္ကို အသံုးျပဳၿပီး ေတာ့ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔တဲ့ 4G ကြန္ရက္ ကို တည္ေဆာက္သြားဖို႔ အရင္ကတည္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေစာင့္ႀကိဳေနခဲ့တာပါ’’ဟု ၎က ဆိုသည္။ လက္ရွိတြင္ MPT သံုးစြဲသူ မ်ားအေနျဖင့္ 4G ဝန္ေဆာင္မႈ ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဆူးေလ Branded Store ၊ ဂ်န္းရွင္းေမာ္ တင္၊ ဂ်န္းရွင္းစကြဲ၊ ေတာ္ဝင္စင္ တာ၊ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္တို႔၌ လည္းေကာင္း၊ ေန ျပည္ေတာ္တြင္ ဂ်န္းရွင္းစင္တာ ႏွင့္ Capital Hyper Market တို႔၌ လည္းေကာင္း အသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ အဆိုပါ 4G ဝန္ေဆာင္မႈ ကို အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ေဆြသဟာ အစီအစဥ္ရယူထားရန္ လိုအပ္ ၿပီး 4G စနစ္သံုးစြဲမရသည့္ ယခင္ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔ရွိ MPT Branded Store မ်ား၌ လက္ရွိ နံပါတ္အတိုင္း အခမဲ့လဲလွယ္ႏိုင္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ ငန္းသည္ ယခုလ ၁၇ ရက္တြင္ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီး ဌာနက ျပဳလုပ္မည့္ လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ 2100MHz ေလလံပြဲသို႔ ဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိဘဲ ၂၀၁၇ တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ 1800MHz ေလလံပြဲသို႔ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။


Leave a Reply