မွန္ကန္သည့္သတင္း၊ မွန္ကန္သည့္အသိမ်ားရရွိေရးမွာ လြန္စြာအေရးႀကီး

ျမန္မာျပည္သူမ်ား၊ ကမၻာျပည္သူမ်ားအားလံုး မွန္ကန္သည့္သတင္း၊ မွန္ကန္သည့္အသိမ်ား ရရွိေစလိုေၾကာင္း၊ မွန္ကန္သည့္သတင္း၊ မွန္ကန္သည့္အသိမ်ားရရွိေရးမွာ လြန္စြာအေရးႀကီးၿပီး ယင္းသို႔မရရွိျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာ တည္ၿငိမ္မႈပ်က္ျပားေနရသည္ဟု ယူဆပါေၾကာင္း၊ အသိမွားသြားပါက ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွားသြားႏိုင္သျဖင့္ တပ္မေတာ္ သားမ်ားကိုလည္း မွန္ကန္သည့္သတင္း၊ မွန္ကန္သည့္အသိမ်ားေပးႏိုင္ေရး အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီ၌ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္တြင္ ဝါရွင္တန္ဒီစီ VOA အေမရိကန္အသံ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး Ms. Amada Bennett ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆံုစဥ္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

new-picture

ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ၫႇိႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး VOA အေမရိကန္အသံ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္အတူ VOA ႏိုင္ငံတကာအသံလႊင့္အစီအစဥ္မ်ား၏ တြဲဖက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး Ms. Kelu Chao တို႔တက္ေရာက္ၾကသည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ တပ္မေတာ္အစိုးရ တာဝန္ယူၿပီးေနာက္ ျပည္သူ႕လိုလားခ်က္ဆႏၵျဖစ္သည့္ တစ္ပါတီစနစ္မွ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ေျပာင္းလဲရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တပ္မေတာ္မွ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲၿပီးေနာက္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပ၍ ပထမသက္တမ္းကာလ ေရြးခ်ယ္ခံအစိုးရအား စနစ္တက် အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္လည္း ဒုတိယအႀကိမ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈရွိေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ အတည္ျပဳ ေၾကညာသည့္ ျပည္သူကေရြးခ်ယ္ေသာအစိုးရကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး လိုအပ္သည္မ်ား ပူးေပါင္းကူညီ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းတို႔အား တပ္မေတာ္၏ ႀကိဳတင္ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ဦးစြာ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ဧည့္သည္ေတာ္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမွလည္း VOA သတင္းဌာနအေနျဖင့္ လြတ္လပ္သည့္ သတင္းဌာနတစ္ခု ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ သတင္းမ်ားထုတ္လႊင့္ေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ယခုႏွစ္သည္ VOA ၏ ၇၅ ႏွစ္ျပည့္ ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမၻာတစ္ဝွမ္းသို႔ ထုတ္လႊင့္သြားမည့္အစီအစဥ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပကတိအေျခအေနမ်ား၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ သေဘာထားအျမင္မ်ား၊ ျပည္သူလူထု၏ အျမင္မ်ား ကိုပါ ထုတ္လႊင့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ VOA သတင္းဌာန၏ သတင္းထုတ္လႊင့္မႈ ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္မည့္ အေျခအေနမ်ားအား ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

ယင္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တိုင္ေအာင္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ခန္႔ တပ္မေတာ္အစိုးရ၊ တစ္ပါတီအစိုးရမ်ားျဖင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္က်င့္သံုးခဲ့ၿပီး ဒီမိုကေရစီ Practice မရွိခဲ့ျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီ Practice ရရွိေစရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးပံုစံမ်ားကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈ၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕၌ ထိုသို႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈ မ်ားတြင္ ဖ႐ိုဖရဲႏွင့္ တိုင္းျပည္ဒုကၡေရာက္ရသည္မ်ားရွိခဲ့ၿပီး မိမိႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကာလအားျဖင့္ ၾကာျမင့္ေသာ္လည္း အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားအား ညင္သာေခ်ာေမြ႕စြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ား၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ မိမိႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနကို သိရွိၿပီး ထိန္းထိန္း သိမ္းသိမ္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ယေန႔အေျခအေနအထိ ေရာက္ရွိခဲ့သည္မွာ ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူဖြယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအရ လက္ရွိေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္း မယိမ္းမယိုင္ေစရန္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္း သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈ ရရွိေအာင္လည္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအေျခအေန ေပၚမူတည္၍ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ မၾကာေသးမီကာလ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ပယ္ဖ်က္ေပးမႈအတြက္ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလအတြင္း မိမိႏိုင္ငံအေပၚ အထင္အျမင္ လြဲမွားမႈေၾကာင့္ တြန္းအားေပးမႈ၊ အႀကံေပးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ား၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ အလႊာအသီးသီးအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ၊ တပ္မေတာ္အေပၚ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈအခ်ိဳ႕ က်န္ရွိေနမႈ မ်ားအား VOA အေနျဖင့္ အမွန္အတိုင္း သိရွိနားလည္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ား၊ အသံထုတ္လႊင့္မႈ ဆိုင္ရာမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားအား ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲအၿပီးတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က VOA အေမရိကန္အသံ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအား အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ပစၥည္းေပးအပ္ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္အတူ စုေပါင္းဓာတ္ပံု႐ိုက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။

ျမ၀တီသတင္းစာ


Leave a Reply