ဒီမုိကေရစီတြင္ ျပည္သူ၏ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ၾကံခင္းပါတီ႐ံုးခန္းမတြင္ က်င္းပ

ၾကံခင္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ Myanmar Egress Capacity Development Center တို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာ ဒီမိုကေရစီတြင္ ျပည္သူလူထု၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာကိတိုဘာလ (၆) ရက္ႏွင့္ (၇) ရက္ေန႔တို႔တြင္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ႐ံုးစုေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

kyan-khin

အဆိုပါသင္တန္းတြင္ သင္တန္းနည္းျပဆရာမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးဥာဏ္လင္းေအာင္ႏွင့္ ဦးေနာ္မန္တို႔က ဒီမို ကရက္တစ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအေၾကာင္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း အေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားအေၾကာင္းတို႔ကို ေဆြးေႏြးေဟာေျပာရာ သင္တန္းတက္ေရာက္လာၾကသူမ်ား က စိတ္ပါဝင္စားစြာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကသည္။

အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ၾကံခင္းၿမိဳ႔နယ္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာအုပ္စု ၃၅အုပ္စုမွ သင္တန္းသား သင္တန္းသူ ၆၅ ဦးတို႔ တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

Union daily


Leave a Reply