ပါတီဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီနာယက ဦးသိန္းစိန္အား ဂ်ပန္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္းဥကၠ႒ Mr. Hideo Watanabae ႏွင့္အဖြဲ႔ လာေရာက္ေတ႔ြဆံု

ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္ နံနက္ (၉) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္ ဧည့္ခန္းမ၌ ပါတီဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီနာယက ဦးသိန္းစိန္အား ဂ်ပန္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္း ဥကၠ႒ Mr. Hideo Watanabae ႏွင့္အဖြဲ႔ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုသည္။

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ပါတီဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီနာယက ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္အတူ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္ တာ၀န္ရွိ သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။


Leave a Reply