ပါတီဗဟိုအတိုင္ပင္ခံ ဦးသိန္းေဇာ္ႏွင့္ဇနီးေဒၚမူမူဝင္းမိသားစု က႐ုဏာကမၻာ ဘိုးဘြားရိပ္သာ သို႔ ေငြက်ပ္ ၁၅ သိန္း လွဴဒါန္း

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိအတိုင္ပင္ခံ ဦးသိန္းေဇာ္ႏွင့္ဇနီးေဒၚမူမူဝင္း မိသားစုက ေနျပည္ေတာ္ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႔နယ္ ဧက ၁ဝဝဝ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ အတြင္းရွိ က႐ုဏာကမၻာ ဘိုးဘြားရိပ္သာ၌ ဘိုးဘြားရိပ္သာ ေဝယ်ာဝစၥအတြက္ ေငြက်ပ္ ၁၅ သိန္းကို ေအာက္တိုဘာလ (၅) ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲက လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

u-thein-zaw

အဆိုပါလွဴဒါန္းေငြက်ပ္ ၁၅ သိန္းကုိ ဘိုးဘြားရိပ္သာတာဝန္ခံ ဗိုလ္မွဴးေသာင္းျမင့္(ၿငိမ္း)က လက္ခံခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ က႐ုဏာ ကမၻာဘိုးဘြားရိပ္သာ၏ တည္ေနရာ၊ တည္ေဆာက္ထားရွိပံု အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ား၏ လွဴဒါန္းမႈအားျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ပံုတို႔အျပင္ ဘိုးဘြားမ်ား ေနရာခ်ထားေပးမႈ၊ ေန႔စဥ္အသံုးစရိတ္၊ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ရန္ရွိေသာ ေဆး႐ံု တည္ေဆာက္ေရးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း ဦးေသာင္းျမင့္က အလွဴရွင္ မိသားစု အား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

က႐ုဏာကမၻာဘိုးဘြားရိပ္သာသို႔ လွဴဒါန္းလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ေန႔စဥ္ ၁၅ ဦးထက္မနည္း လွဴဒါန္းၾကရန္ ဆက္သြယ္လ်က္ရွိၿပီး ရိပ္သာသို႔ လာေရာက္ေနထိုင္လိုသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ၎တို႔၏ ေဒသ၌တည္ရွိေသာ တပ္မေတာ္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ စာရင္းေပးသြင္းၿပီး အေသးစိတ္စိစစ္မႈျဖင့္ လက္ခံလ်က္ရွိ ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာလည္း အမွန္တကယ္ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားခဲ့သူ၊ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္ အသက္ကို ပဓာနမထားပဲ ရြပ္ရြပ္ခြၽံခြၽံ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူမ်ား ဟုတ္မဟုတ္ကို စိစစ္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုသူမ်ားကို ဦးစားေပး အေနျဖင့္ထားရွိရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း စသည္တို႔ကို ဦးေသာင္းျမင့္က အလွဴရွင္သို႔ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုအတိုင္ပင္ခံ ဦးသိန္းေဇာ္မိသားစုအေနျဖင့္ ယေန႔လွဴဒါန္းမွဳသည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ လွဴဒါန္း ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘိုးဘြားရိပ္သာ၏အေျခအေန အရပ္ရပ္အေပၚမူတည္၍ ေရွ႕ဆက္လွဴဒါန္းေပးရန္ရွိေၾကာင္း၊ ဘိုးဘြား ရိပ္သာ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈရံုး ဧည့္သည္ေတာ္မွတ္တမ္း၌လည္း က႐ုဏာကမၻာဘိုးဘြားရိပ္သာအား ဦးေဆာင္စီမံေပး ၾကေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလံုးကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ဘိုးဘြားရိပ္သာႏွင့္ပတ္သက္၍ က်ရာက႑မွ ပါဝင္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ပါမည္ဟု ဧည့္သည္ေတာ္မွတ္တမ္းတြင္ ေရးသားခဲ့သည္။

သာလွ(ပ်ဥ္းမနား)


Leave a Reply