တမူးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္မ်ား လုပ္အားျဖင့္ကုသိုလ္ယူ

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ တမူးခရိုင္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ေစာ္ဘြားရပ္ကြက္မွ ပါတီဝင္အင္အား (၇၀) ဦးခန္႔တို႔သည္ ေအာက္တိုဘာ (၁) ရက္က တမူးျမိဳ႔ နဂါးမင္းသမီးေရကန္သို႔ သြားေရာက္၌ ေျမဖို႔႔ျခင္း၊ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ ေရကန္ပါတ္ဝန္းက်င္၌ အမိႈက္မ်ား ရွင္းလင္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို တစ္ေန့တာ သြားေရာက္၍ လုပ္အားဒါန ေကာင္းမႈ႔ကုသိုလ္ျပဳ လုပ္ခဲ့သည္။

အလားတူ ကြန္းေတာင္းအုပ္စုမွပါတီ၀င္ ၃၀ ဦးခန္႔သည္ ဆရာစံ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတြင္ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္အား ေပးလွဴခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

# Khin Maung Shwe


Leave a Reply