• အတိုက္အခံလုပ္ၿခင္းသည္ အစိုးရလုပ္သမွ်ကို ကန္႔လန္႕တိုက္ၿပီး အတိုက္အခံလုပ္ေနၿခင္း မဟုတ္ဘူး။အမ်ိဳးသားေရးအတြက္ အင္မတန္ အႏၱရာယ္ၾကီးတဲ႕ ကိစၥမ်ိဳးမွာ တိုင္းၿပည္အတြက္ ထိခိုက္ႏိုင္သည္႔ ကိစၥမ်ိဳးေတြ ကို ေ၀ဖန္ေထာက္ၿပၿခင္းၿဖစ္တယ္။ • ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုသည္မွာ တိုင္းၿပည္အတြက္၊ အမ်ိဳးသားေရးအတြက္ ေကာင္းတာေတြ ၊တူ တာေတြ ေပါင္းလုပ္ၾက မယ္။မတူတာေတြကို ေဘးဖယ္ထားၿပီး အမ်ိဳးသားေရးကို သစၥာ မေဖာက္ ဘူးဆိုရင္ ပူးေပါင္းလုပ္ဖို႕အသင္႕ဘဲ။ • ၿမန္မာၿပည္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာမရွိဘူးဆိုတာသမိုင္းမွာ မွတ္ေက်ာက္တင္လို႕ရေအာင္ ကမၻာ သိေအာင္ ေၿပာခဲ႕ တယ္။ဒီအတိုင္းဆက္ရပ္တည္မယ္။ၿပည္ခိုင္ၿဖိဳး အဲ႕ဒီလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ တစ္ေသြမတိမ္းရပ္ တည္မယ္။ဒါဟာ အမ်ိဳးသားေရးကိစၥၿဖစ္တယ္။ သားစဥ္ေၿမးဆက္ကာလမွာ တိုင္းၿပည္ေနာင္ေရး စိတ္ခ်ရေအာင္ အဲ႕ဒီအတိုင္းဘဲ ရပ္တည္မယ္။ •ယေန႔ စီးပြားေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ရွင္းလင္းျပတ္သားတဲ့ မူဝါဒရိွပါသလား။ အဲဒါနဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲရွင္းလင္းျပတ္သားတဲ့မူဝါဒမရိွတဲ့အတြက္ ဘယ္ကမွ အလုပ္လာလုပ္တာမရိွပါဘူး။ •လက္ရွိျပည္သူတို႔ရဲ႕လံုျခံဳေရး အေတာ္ၾကာက္စရာေကာင္း ေနပါၿပီ၊ အမႈအခင္းႀကီးေတြျဖစ္လာတယ္။ ေန႔ခင္း ေၾကာင္ေတာင္ အိမ္ေပၚတက္ အႏုၾကမ္းစီးတာေတြ၊ လမ္းလယ္ေခါင္၊ လူလယ္ေခါင္မွာျဖစ္တဲ့ျပစ္မႈေတြ အလြန္တရာမ်ားျပားလာပါၿပီ၊ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တာ၀န္ရွိသူေတြ ဘာလုပ္ေပးႏိုင္ပါသလဲ။


Leave a Reply