ေနျပည္ေတာ္ခ႐ိုင္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

ေနျပည္ေတာ္ခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ တပ္ကုန္းၿမိဳ႔နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲကို တပ္ကုန္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ စက္တင္ဘာ (၃၀) ရက္ နံနက္ ၁ဝ နာရီက က်င္းပခဲ့သည္။

အခမ္းအနားသို႔ ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးေဖအံ့ေမာင္၊ ေနျပည္ေတာ္ခ႐ိုင္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးႏွင့္ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဇာ္ျမင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းစည္း႐ံုးေရးမွဴးႏွင့္ စုစုေပါင္းအင္အား ၆ဝ ခန္႔ တက္ ေရာက္ခဲ့သည္။

အခမ္းအနားတြင္ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ကရပ္/ေက်းစည္း ႐ံုးေရးမွဴးမ်ား၏ ပါတီစည္း႐ံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုျပန္လည္၍ ေပါင္း စပ္ၫိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ နယ္ေျမ တာဝန္ခံဦးေဖအံ့ေမာင္က ပါတီ၏ စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ရပ္/ေက်း စည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ားအား ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ေပၚဦး(ေနျပည္ေတာ္)


Leave a Reply