တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကြမ္က်ဳိးျပည္နယ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း လာဘ္စားမႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္တစ္ကြၽန္းခ်မွတ္

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ကြမ္က်ဳိးျပည္နယ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအႀကီးအကဲေဟာင္း ၀မ္ရွန္လင္းအား အဂတိလိုက္စား မႈျဖင့္ နန္နင္းၿမိဳ႕ တရား႐ံုးက တစ္သက္တစ္ကြၽန္း ေထာင္ဒဏ္ကို စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ ကခ်မွတ္လိုက္သည္။

wan

၎၏အဂတိ လိုက္စားမႈအား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ပါတီတြင္းစံုစမ္းမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၀မ္သည္ စီမံကိန္းမ်ားအတည္ ျပဳေပးရန္ ယြမ္သန္း ၁၀၀ (ေပါင္ ၁၁ ဒသမ ၅၇ သန္း) ေက်ာ္အား တံစိုးလက္ေဆာင္ရယူခဲ့သည္ဟု တရား႐ံုးက ေဖာ္ျပလိုက္သည္။

၀မ္၏ ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ားအားလည္း အစိုးရက သိမ္းယူရန္ အမိန္႔လည္းခ်မွတ္ခဲ့သည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔သည္ ၀မ္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း သက္ေသခိုင္လံုစြာ မရရွိျဖစ္ေနစဥ္ ၀မ္က ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္းက အဂတိလိုက္စားမႈ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၀န္ခံေျဖာင့္ခ်က္ေပးခဲ့သည့္အျပင္ သက္ေသခံမ်ား ထုတ္ေပးခဲ့၍ ေသဒဏ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ ျပစ္မႈျဖစ္ေသာ္လည္း သက္ညႇာခြင့္ရခဲ့ကာယခုကဲ့သို႔ ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္တစ္ကြၽန္းကိုသာ စီရင္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိစဥ္က ၎သည္ ဂြမ္ေဒါင္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းကြန္ျမဴနစ္ပါတီ လူငယ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနခဲ့ရသည္။

Ref:AFP
Democracy today


Leave a Reply