က်ိဳက္ထိုျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ရပ္ကြက္/ေက်းရြာေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကို က်ိဳက္ထို ၿမိဳ႔နယ္ပါတီရံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ စက္တင္လာလ (၃၀) ရက္ ေန႔နံနက္ (၁၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အခမ္းအနားသို႔ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးေဌးလြင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားမွ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌမွ ပါတီဝင္ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ အေရအတြက္သာမက အရည္းအခ်င္းပါ ျပည့္စံုေစ ေရး၊ ပါတီေရးရာေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ျပည္သူဗဟိုျပဳေဆာင္ရြက္ေရး၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားမွ ပါတီေရးရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္၏ ေ႐ွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖဳိးေရးပါတီ မြန္ျပည္နယ္


Leave a Reply