ဖက္ဒရယ္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ဒုတိယေန႔ ဆက္လက္က်င္းပ

ၾကံခင္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီရံုးတြင္ Canada အေျခစိုက္ The Global Network On Federalism ႏွင့္ PAÑÑÃ Institute မွ ျပဳလုပ္ေသာ Workshop on Federalism အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ဒုတိယေန႔ကို စက္တင္ဘာလ (၂၉) ရက္က ဆက္လက္က်င္းပခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ Constitution ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ပံုစံမ်ား ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၾကံခင္းၿမိဳ႕နယ္


Leave a Reply