ျပည္သူတို႔၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကို သမၼတ႐ံုးသို႔ အြန္လိုင္းမွ တုိက္႐ိုက္ေပးပို႔ႏုိင္မည့္ အစီအစဥ္ စတင္

13081804_1136480829709399_320826700_n

ျပည္သူလူထု၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေျဖရွင္းရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး ဝက္ဘ္ဆိုက္ (www.president-office.gov.mm) သို႔ စာေပးပုိ႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ ဖုန္းမက္ေဆ့ခ်္ျဖင့္ အတည္ျပဳႏုိင္သည့္ စနစ္ကို စတင္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၂၈  ရက္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အထက္ပါ သမၼတ႐ံုးဝက္ဘ္ဆုိက္လိပ္စာမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူမ်ားက စာေပးပို႔ႏုိင္ၿပီး စစ္မွန္သည့္ တုိင္ၾကားစာ၊ အႀကံျပဳစာမ်ားျဖစ္ေစရန္ ဖုန္းမက္ေဆ့ခ်္ျဖင့္ အတည္ျပဳ ႏုိင္သည့္စနစ္ (SMS Verification) ကို စတင္သံုးစြဲျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ႐ံုးေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကား သည္။

‘‘ဖုန္းနံပါတ္ေပးမွျဖစ္ေတာ့မယ္။ တုိင္ၾကားတာ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတယ္။ တကယ္နစ္နာလို႔ တုိင္ၾကားတာရွိတယ္။ လီဆယ္ တုိင္ၾကားတာရွိတယ္။ အခုလုပ္တဲ့စနစ္ကေတာ့ လီဆယ္တုိင္ၾကားတဲ့သူေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္ လုပ္တဲ့ သေဘာပဲ’’ ဟု ဦးေဇာ္ေဌး က ရွင္းျပသည္။

တုိင္ၾကားမည့္ပုဂၢိဳလ္သည္ www.president-office.gov.mm  ဝက္ဘ္ဆိုက္သို႔ ဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ျဖစ္ေစ ဝင္ေရာက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံေပးစာ (စာအိတ္ပံုအမွတ္အသား) ကို ေရြးခ်ယ္၍ ေပးစာက႑အတြက္ အခ်က္အလက္ ျဖည့္သြင္းႏုိင္သည္။

တုိင္ၾကားသူက အမည္၊ အီးေမးလ္လိပ္စာ၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊ စာအမ်ိဳးအစား၊ မွတ္ပံုတင္အမွတ္၊ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ ေခါင္းစဥ္၊ အေၾကာင္းအရာ စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္သြင္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေနာက္တစ္ဆင့္အေနျဖင့္ ဖုန္းနံပါတ္ကို မွန္ကန္စြာ ျဖည့္စြက္၍ ယင္းဖုန္းနံပါတ္သို႔ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုးက မက္ေဆ့ခ်္နံပါတ္ (SMS Code) ျပန္လည္ ေပးပို႔ေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းကုတ္နံပါတ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပို႔ပါက ေပးစာ ေပးပို႔မႈအဆင့္ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ကာ သမၼတ႐ံုးက ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ ထားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ဖုန္းမက္ေဆ့ခ်္ျဖင့္အတည္ျပဳျခင္းစနစ္ကို မၾကာမီအတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္႐ံုး ဝက္ဘ္ဆိုက္ ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမ်ားအတြက္လည္း လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ဆုိသည္။ # 7 Day Daily


Leave a Reply