ဖက္ဒရယ္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

Canada အေျခစိုက္ The Global Network On Federalism ႏွင့္ PAÑÑÃ Institute တို႔မွ ဦးေဆာင္ ေဆြးေႏြးေသာ Workshop on Federalism အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို စက္တင္ဘာလ (၂၈) ရက္က ႀကံခင္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီရံုးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၾကံခင္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လူငယ္မ်ား၊ ပါတီအမာခံေကဒါမ်ားမွ ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအႏွစ္သာရမ်ား စုေပါင္းအေျဖ႐ွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၾကံခင္းၿမိဳ႔နယ္


Leave a Reply