သံျဖဴဇရပ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီ အစည္းအေဝး ုျပဳလုပ္

မြန္ျပည္နယ္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ ့နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၇ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁နာရီအခ်ိန္တြင္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးရံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္က်င္းပရာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးစိုးႏိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေရးရာေကာ္မတီကိစၥရပ္မ်ားအားေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္းသိ႐ွိရပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖဳိးေရးပါတီ မြန္ျပည္နယ္


Leave a Reply