ဆမ္အလာဒြိဳက္စ္ႏွင့္ အက္ဖ္ေအတို႔ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ လမ္းခြဲ

sam-allardyce

အဂၤလန္လက္ေရြးစင္အသင္းနည္းျပ ဆမ္အလာဒြိဳက္စ္သည္ ၎၏ရာထူးဂုဏ္ပုဒ္ကို မေလ်ာ္ကန္စြာ အသုံးခ် ခဲ့ျခင္း၊ အက္ဖ္ေအက ထုတ္ျပန္ခ်မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒကို မည္သို႔မည္ပုံ လက္တစ္လုံးျခားလုပ္၍ ရနိုင္ေၾကာင္း နည္းေပးလမ္းျပခဲ့ျခင္းမ်ားအတြက္ အေရးယူခံလိုက္ရၿပီျဖစ္ကာ အက္ဖ္ေအတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဆမ္အလာဒြိဳက္စ္ ကို ေခၚယူေတြ႔ဆုံအၿပီးတြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီမႈရယူ၍ လမ္းခြဲရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း BBC က ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆမ္အလာဒြိဳက္စ္သည္ အဂၤလန္လက္ေရြးစင္ ေဘာလုံးအသင္းနည္းျပဟူသည့္ ရာထူးအရွိန္အဝါကို အသုံးခ်၍ ေပါင္ေလးသိန္းပမာဏရွိ ေငြေၾကးတစ္ရပ္ကို လက္ခံရယူကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုတစ္ခု၏ ကိုယ္စားျပဳပုဂၢိဳလ္ အျဖစ္ ရပ္တည္ေပးခဲ့ၿပီး အက္ဖ္ေအတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ၎ကို သည္းမခံႏိုင္ျဖစ္သြားခဲ့ၾကသည္မွာ အင္တာဗ်ဴး တစ္ခုတြင္ အက္ဖ္ေအက တားျမစ္ထားသည့္ ကစားသမားအေျပာင္းအေရႊ႕မ်ားတြင္ တတိယအဖြဲ႔အစည္း ပါ၀င္ ပတ္သက္ျခင္းမရွိေစရဥပေဒကို မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ လက္တစ္လုံးျခားလုပ္၍ ရႏိုင္သည္ဟု ႏွပ္ေၾကာင္းေပး ေျပာၾကားသြားခဲ့သည့္ စကားရပ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ဆမ္အလာဒြိဳက္စ္က တတိယအဖြဲ႔အစည္း၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေနေသာ ကစားသမားကို မည့္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ေခၚယူပါက အဆင္ေျပစြာ ရရွိနိုင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားထားသည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္သည္ တယ္လီဂရပ္ဖ္သတင္းစာက အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားထက္သို႔ လႊင့္တင္လိုက္ရာကတစ္ဆင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ကာ အဆုံးသတ္တြင္ ရာထူးႏွင့္မေလ်ာ္ညီသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ျဖင့္ အက္ဖ္ေအက ဆမ္အလာဒြိဳက္စ္ကို ႏွစ္ဦး သေဘာတူညီမႈ ရယူၿပီး ရာထူးက ဖယ္ရွားပစ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အသက္ ၆၁ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဆမ္အလာဒြိဳက္စ္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လ၌ အဂၤလန္လက္ေရြးစင္အသင္း နည္းျပ အျဖစ္ စတင္ခန႔္အပ္ျခင္းခံခဲ့ရကာ ရာထူးသက္တမ္း ၆၇ ရက္အၾကာတြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ရာထူးျပန္လည္ စြန႔္လႊတ္လိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္။

# The Voice


Leave a Reply