ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္မ်ား စုေပါင္း၍ ေက်ာက္တန္းဘိုးဘြားရိပ္သာတြင္ သန္႔႐ွင္းေရး လုပ္အားေပး ေဆာင္ရြက္ေနၾကစဥ္


Leave a Reply