မိုင္းဆတ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး လယ္ယာမ်ား ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းျခင္း ေတာင္သူ လယ္သမ်ားအား ပိုသတ္ေဆးျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပး

ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႔ပိုင္း) မိုင္းဆတ္ခ႐ိုင္၊ မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းမိုးေဇာ္ဦးႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ မိုင္းဆတ္ ၿမိဳ႔နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ျမိဳ႔နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးႏိုင္လင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ စက္တင္ဘာလ (၂၆) ရက္က မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕နယ္ ထူးေဒါ့ (၈)မိုင္ေက်းရြာ မွ လယ္ယာေျမ (စပါးခင္းမ်ား) တြင္ ရြက္လိပ္ပိုး၊ ရြက္ကပ္ပိုး၊ ၾကက္သြန္ၿမိတ္ပိုးမ်ား က်ေရာက္ေနေသာ လယ္ဧကေပါင္း (၂၀)ခန္႔အား သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈၿပီး လယ္ယာမ်ား အား လက္ေတြ႔ ပိုးသတ္ေဆး ပက္ဖ်န္းေပးျခင္း၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား ပိုးသတ္ေဆးမ်ား ျဖန္႔ေဝ ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။

# ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းသတင္းစံု,
သတင္းဓါတ္ပံု ; Aimoe Aimoe


Leave a Reply