မာလကာသီး စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ျခင္း ေလ့လာၾကရေအာင္

မာလကာသီးကို လူတန္းစားမေရြး ႏွစ္သက္စြာ စားသံုးေလ့ရွိပါတယ္။ မာလကာသီးမွာ အူနီမ်ိဳးနဲ႔ အူျဖဴမ်ိဳးဆုိၿပီးေတာ့ ႏွစ္မ်ိဳး ရွိပါတယ္။ မိုးေရခ်ိန္ လက္မ ၄၀ မွ မိုးေရခ်ိန္ လက္မ ၆၀ အတြင္းရရွိတဲ့ အရပ္ေဒသေတြမွာဆုိရင္ေတာ့ မာလကာပင္ ေကာင္းစြာစိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းပါတယ္။

images

မာလကာပင္ စိုက္ပ်ိဳးနည္းမွာ အေစ့ကုိစုိက္တာနဲ႔ အပင္ကိုကိုင္းကူးၿပီးစိုက္တာဆုိၿပီးေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးနည္း ႏွစ္မ်ိဳးရွိ ပါတယ္။ အေစ့ကုိစိုက္တာကေတာ့ အနည္းဆံုး သံုးႏွစ္ေလာက္ေနမွ ဒီလုိအသီးမ်ိဳးသီးတာပါ။ ကုိင္းကူးၿပီး စုိက္မယ္ ဆုိရင္ေတာ့ တစ္ႏွစ္ခြဲ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ အသီးသီးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီ မာလကာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးတဲ့သူေတြကေတာ့ ကုိင္းကူးၿပီး စုိက္ပ်ိဳးတာမ်ားပါတယ္။

အေစ့ကုိစုိက္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အပင္ကုိ တစ္ႏွစ္သားရမွ ေရြ႕ေျပာင္းၿပီး စိုက္ပ်ိဳးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မာလကာပင္ကုိ စိုက္ပ်ိဳးတဲ့အခါမွာ တစ္ပင္နဲ႔တစ္ပင္ကုိ ၁၂ ေပခန္႔ ခြာၿပီးေတာ့ စုိက္ပ်ိဳးေပးရမွာပါ။ စိုက္ပ်ိဳးရမယ့္က်င္းကိုေတာ့ အက်ယ္ႏွစ္ေပ အနက္ႏွစ္ေပတူးၿပီးေတာ့ ေျမေဆြးနဲ႔ အေပၚယံေျမကုိေရာၿပီး ပ်ိဳးပင္ကုိ အလယ္တည့္တည့္မွာ ထားၿပီးေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးသင့္ပါတယ္။ အေစ့ကုိ စိုက္ပ်ိဳးတာထက္ ကိုင္းကူးၿပီးေတာ့ စုိက္ပ်ိဳးတာက ပိုေကာင္းပါတယ္။ စိုက္ခင္းမ်ားကုိလည္း ၾတိဂံပုစံစနစ္နဲ႔ တစ္တြင္းနဲ႔တစ္တြင္းကို ကုိးေပနဲ႔ ဆယ္ေပအကြာ တူးထားေပးရမွာပါ။ တူးထားတဲ့က်င္းထဲကုိေတာ့ ေျမေဆြး သစ္ရြက္ေဆြး မီးဖိုျပာ ဖြဲၾကမ္း ျမက္္ေျခာက္ စတာ ေတြကိုထည့္ၿပီးေတာ့ မိုး႐ိႈ႕ၿပီးထားေပးရမွာပါ။ ေရဝပ္တဲ့ ေနရာေဒသေတြမွာဆိုရင္ ေရလႊတ္ေျမာင္းေတြ တူးၿပီးေတာ့မွ စုိက္ပ်ိဳးသင့္ပါတယ္။

မာလကာပင္ေတြကိုေတာ့ တစ္ႏွစ္မွာ ႏွစ္ႀကိမ္ခန္႔ အစာေကၽြးေပးရမွာပါ။ အပင္တစ္ပင္ကုိ ႏြားေခ်း တစ္တင္းခန္႔ အပင္ပတ္လည္ကို ေျမဆြၿပီး ေကၽြးေပးရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါအျပင္ ေပါင္းသင္ျခင္း မလုိအပ္တဲ့ကုိင္းမ်ားကို လည္း ရွင္းလင္းေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မာလကာပင္ စုိက္ပ်ိဳးတဲ့သူေတြကေတာ့ ကုိင္းကူးျခင္းနဲ႔ ပ်ိဳးထုတ္ေတြကုိ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ၾကတဲ့အတြက္ ကုိင္းကူးျခင္းျဖင့္ ကိုင္းရွင္းတဲ့လုပ္ငန္းေတြကုိပါ ျပဳလုပ္ေစခ်င္ပါတယ္။

မာလကာပင္တစ္ပင္ သီးဖို႔ဆုိတာက ကုိင္းရွင္းေပဖို႔ကလည္း အဓိကက်ပါတယ္။ ကိုင္းရွင္းတဲ့အခါမွာ မလုိအပ္တဲ့ ကိုင္းေတြ ေရာဂါျဖစ္ေနတဲ့ကိုင္းေတြကို မျဖစ္မေန ရွင္းေပးရမွာပါ။ မာလကာပင္ေတြကေတာ့ ကုိင္းဆက္ ကုိင္းကူး ျခင္းနဲ႔ စုိက္ပ်ိဳးထားတဲ့အတြက္ တစ္ႏွစ္သားကေနစၿပီးေတာ့ အသီးသီးပါတယ္။ အေစ့နဲ႔ စုိက္ပ်ိဳးတဲ့အပင္ေတြကေတာ့ အနည္းဆံုး ေလးႏွစ္ေလာက္မွ စၿပီးေတာ့ သီးပါတယ္။ မာလကာသီးကုိ အေစ့နည္းေအာင္ စုိက္ပ်ိဳးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မ်ိဳးေစ့ကုိ ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းမျပဳပဲ ကိုင္းကူးတဲ့နည္းျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးပါက မူလအပင္ထက္ အေစ့မ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားမွာ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

မာလကာသီး ပြလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ကြဲအက္ျခင္း တစ္ပိုင္းစုိ တစ္ပုိင္းေျခာက္ျခင္းေတြ ျဖစ္ျခင္းကေတာ့ေရဝပ္ျခင္းနဲ႔ ေလာင္းရိပ္က်ျခင္းေတြေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲလုိျဖစ္လာၿပီဆုိရင္ေတာ့ ႏြားေခ်း မီးဖုိျပာေတြကို အပင္ေျခရင္းကို ထည့္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေလာင္းရိပ္က်ေရာက္ျခင္းတုိ႔ကလည္း အပင္ကုိင္းဖ်ားေတြ ေျခာက္လာၿပီး အပင္ကုိ ေသ ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါအျပင္ ပုိးေကာင္က်ေရာက္ျခင္းနဲ႔ ပင္စီေပါက္က်ေရာက္ျခင္း အျမစ္ကုိ ျခကိုက္ျခင္းတုိ႔လည္း ျဖစ္ တတ္ပါတယ္။ အဲဒီၤလုိျဖစ္လာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကုိင္းေတြကုိ ခပ္ေစာင္းေစာင္းေလးျဖတ္ေပးရမွာပါ။ ျဖတ္ထားတဲ့ ေနရာကုိ ကတၱရာေစး သုတ္လိမ္းေပးရမွာပါ။ ေရဝပ္ေနရင္ေတာ့ ေရေတြကို ေဖာက္ေပးရပါမယ္။ မာလကာသီးကုိ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ စားသံုးၾကသလုိ မာလကာရြက္ကိုလည္း ေဆးဖက္ဝင္အပင္အျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ၾကပါတယ္။ # Mizzima


Leave a Reply