တိုင္းပါတီဥကၠ႒ ပုသိမ္ခရိုင္/ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ဦးဥာဏ္လင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ အတြင္းေရးမွဴးဦးဝင္းကိုတို႔သည္ စက္တင္ဘာ (၂၇) ရက္ နံနက္ ၉နာရီတြင္ ပုသိမ္ခ႐ိုင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ပါတီဥကၠ႒၊ ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုပြဲအား ပုသိမ္ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီရံုး အစည္း အေဝးခန္းမ၌ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

14495368_434236233418176_6434763038447731726_n

ဦးစြာတိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးဥာဏ္လင္းက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ”ၾသဂုတ္လ အတြင္း၌ ပါတီကိုအေျခခံမွစ၍ ရပ္/ေက်းမွဗဟိုအထိျပန္လည္ျပင္ ဆင္ဖြဲ႔စည္းၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုလ ၂၄ ရက္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ပါတီ ညီလာခံက်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း၊ပါတီ ဖြဲ႔စည္းျခင္း ေလ့က်င့္ပညာေပးျခင္း တည္ေဆာက္ျခင္း မ်ားသည္ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီ တည္ေဆာက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းသည့္ စိစစ္ေရး ကိစၥတြင္ ပါတီလုပ္ငန္းစိစစ္ေရး ႏွင့္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း”ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းကိုက ပါတီျပန္လည္ ရွင္သန္ေရးႏွင့္ေနာင္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အစိုးရဖဲြ႕ႏိုင္ ေလာက္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ၾကရန္ပါတီမွတာဝန္ေပးအပ္မႈအေပၚ ပါတီဝင္အခ်င္းခ်င္းေပါင္းစပ္ေဆာင္ ရြက္သြားၾကရန္၊ ပါတီသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ရည္ရြယ္ လုပ္ေဆာင္ေန ပါေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားအား တိတိက်က် တာဝန္သတ္မွတ္ေပးေဆာင္ရြက္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတိုင္း၌ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးခ်င္းက မိမိ နယ္ေျမ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ားတင္ျပရန္ ဘ႑ာ ေရးမွဴးကေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတြင္ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းတင္ျပရန္ ဥကၠ႒မ်ားသည္ ေရွ႕လုပ္ငန္း စဥ္ေရးဆြဲထားၿပီး ဃေူေညိနမ ႏွစ္အလိုက္ ေရးဆြဲလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းကို တိုင္းေဒသႀကီး သို႔ပို႔ေပးရန္၊ အထက္မိန္႔ေစာင့္ရန္ မလိုဘဲမိမိေဒသႏွင့္ကိုက္ညီ သင့္ ေလ်ာ္သည့္အလုပ္ကိုလုပ္ရန္၊ ရပ္/ ေက်းမ်ား၏ဝမ္းစာျပည့္မွ ပါတီ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အျပန္လွန္ေျပာဆိုႏိုင္ေစရန္ အခ်က္ အလက္မ်ားရပ္/ေက်းမ်ားသို႔ ေပး ထားေလ့က်င့္ေစရန္ တိုင္းေဒသ ႀကီးအတြင္း ၁၅ ၿမိဳ႕နယ္ႏိုင္ပါက ၂ဝ၂ဝ ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ကာ ေတြ႕ဆံုပြဲကို႐ုပ္သိမ္း ခဲ့သည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ တိုင္း ေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ႏွင့္အတြင္းေရး မွဴး၊ ပုသိမ္ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစိုး ဝင္းႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္ အုန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ ရပ္/ေက်းစည္းမွဴး မ်ားစံုညီစြာ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ပုသိမ္ကိုကိုလတ္


Leave a Reply