ရာဇသဂၤဟေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဘိုးဘြားမ်ားအားေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ (ၿငိမ္း)ဦးေဆာင္သည့္ ရာဇသဂၤဟ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေပးအပ္ေသာ အသက္(၁ဝဝ)ႏွင့္အထက္ဘိုးဘြား မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ျခင္း ကို စက္တင္ဘာ (၂၃) ရက္ နံနက္ (၁ဝ) နာရီက ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္ လယ္ေဝးၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဘိုးဘြားမ်ားအား အိမ္တိုင္ရာ ေရာက္ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေတာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္ ရာသို႔ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးဝင္း၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ေဒၚသီတာေထြး၊ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚတင္ႏြယ္ဦးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားလိုက္ပါလ်က္ ေၾကာင္ေရေက်းရြာ အုပ္စုသာယာစုေက်းရြာရွိ အဘြားေဒၚလွတင္ အသက္ (၁ဝ၄ႏွစ္)၏ ေနအိမ္သို႔သြားေရာက္၍ ေငြက်ပ္ႏွစ္သိန္း ေထာက္ပံ့ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ အမွတ္(၅) ရပ္ကြက္ေန အဘြားေဒၚျမေဝ၊ အသက္(၁ဝ၁ႏွစ္) ၏ ေနအိမ္သို႔ သြားေရာက္၍ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္း ေပးအပ္ခဲ့ရာ အဘြားမ်ား က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ (ၿငိမ္း)ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီအား ေက်းဇူး တင္ ဝမ္းေျမာက္ပါေၾကာင္း၊ သာဓု ေခၚပါေၾကာင္း ဝမ္းသာၾကည္ႏူးစြာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဟိန္းေအာင္ (ေနျပည္ေတာ္)


Leave a Reply