မႏၲေလးၿမိဳ႔အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ရွစ္ပါတီႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မိတ္ဆက္ေတြ႔ဆုံ

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ မႏၲေလးၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ရွစ္ပါတီမွ တာဝန္ရွိ သူမ်ားႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္သစ္မ်ား မိတ္ဆက္ေတြ႔ဆုံပြဲကို စက္တင္ဘာလ (၂၃) ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီက တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့သည္။

ေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ တိုင္းေဒသႀကီပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္ က ”ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြဟာ အမည္နာမေတြ ကြဲလြဲေနေပမယ့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိး၊ တိုင္းျပည္အက်ဳိးေတြကို ေဆာင္ရြက္ရာမွာ စိတ္တူကိုယ္တူသေဘာထားျခင္းတူညီၾကတယ္လို႔ ခံယူပါတယ္။ ယခုအခါမွာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္သံုးရပ္ကို ပုံေဖာ္ႏိုင္ဖို႔အေျခ အေနက ေတာင္းဆိုေနတယ္လို႔ တင္ျပလိုပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ (က)ႏိုင္ငံေရးတိုးတက္ ေျပာင္းလဲမႈ (ခ)စီးပြားေရးတိုး တက္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ (ဂ)ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တိုးတက္ ေျပာင္းလဲမႈတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္ သံုးရပ္လုံးဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ အေရးႀကီးျဖစ္စဥ္ ေတြခ်ည္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားစုကေတာ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတိုးတက္မႈဟာ အဓိက အေရးပါတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းမႈရေနတဲ့ေဒသေတြအတြက္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး တိုးတက္ေျပာင္းလဲရန္ လိုလားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာလည္း စီးပြားေရး တိုးတက္မႈဟာ ပိုၿပီးအေရးပါတယ္လို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳမႈေတြလည္း ရွိပါတယ္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနနဲ႔ ျပည္သူ႔ အက်ဳိး၊ တိုင္းျပည္အက်ဳိးနဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးအက်ဳိးေတြကို ေရွ႕ထားၿပီး ေဖာ္ျပပါျဖစ္စဥ္သံုးရပ္ေျပာင္း လဲတိုးတက္ေရးအတြက္အတူ ႀကိဳးပမ္းၾကရဦးမွာပါ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္

ေတြ႔ဆုံရာသို႔ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးပါတီ၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစုပါတီ၊ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)၊ ဝံသာႏုဒီမိုကရက္တစ္ ၏ပါတီ၊ ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ အမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရးပါတီ၊ တိုင္းလိုင္(ရွမ္းနီ)အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ ၈၈မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားပါတီ (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ)စသည့္ ပါတီရွစ္ပါတီမွဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္း ေရးမွဴးမ်ား၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

သုတ


Leave a Reply