မုဒံုၿမဳိ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္

မြန္ျပည္နယ္၊ မုဒုံျမဳိ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖဳိးေရးပါတီရုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ စက္တင္ဘာ(၂၄)ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၁) နာရီခ်ိန္တြင္ ျမဳိ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ အရံပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား အစည္းအေဝးျပဳလုပ္သည္။

အဆုိပါအစည္းအေဝးတြင္ ျမဳိ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္မွ မိမိပါတီအေနျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္အစီအစဥ္မ်ား၊ ျမဳိ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအား ခ်ျပေဆြးေႏြးကာ ၊ ျမဳိ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ လူငယ္ေရးရာ တာဝန္ခံမွ လူငယ္အခန္းဂ႑မ်ားအား ခ်ျပေဆြးေႏြးကာ တက္ေရာက္လာေသာ ပါတီေကာ္မတီဝင္ႏွင့္ အရံေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ သိရွိလုိတာမ်ားအား ေမးျမန္းခဲ့ၾကၿပီး မြန္းတည့္ (၁၂)နာရီခ်ိန္တြင္ အစည္းအေဝး ၿပီးေျမာက္ခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖဳိးေရးပါတီ မြန္ျပည္နယ္


Leave a Reply