ျပည္နယ္လူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံမွ ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ လူငယ္ေရးရာ တာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

မြန္ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အတြင္းေရးမႉး ဦးဝင္းေမာ္ဦးႏွင့္ ျပည္နယ္လူငယ္ေရးရာ တာဝန္ခံ ေဒါက္တာတိုးတိုးေအာင္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀နာရီအခ်ိန္တြင္ မြန္ျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးရံုးတြင္ ခ႐ိုင္ ၂ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ၿမိဳ႕နယ္မွ လူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံမ်ားအား ေတြ႔ဆံုၿပီး လူငယ္ေရးရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အက်ယ္တဝင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါေတြ႔ဆံု၊ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမႉး ဦးဝင္းေမာ္ဦး၊ ျပည္နယ္လူငယ္ေရးရာ တာဝန္ခံ ေဒါက္တာတိုးတိုးေအာင္၊ ျပည္နယ္ေကာ္မတီ ဝင္ ဦးသက္ေထြးေမာ္လၿမိဳင္ခရုိင္လူငယ္ေရးရာ တာဝန္ခံ၊ သထံုခရုိင္လူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံႏွင္႔ မြန္ျပည္နယ္( ၁၀ ) ၿမိဳ႕နယ္မွ လူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံမ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္းသိ႐ွိရပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖဳိးေရးပါတီ မြန္ျပည္နယ္


Leave a Reply