ႀကံခင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ႀကံခင္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ (အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ) ေဒၚေဝေဝခင္သည္ စက္တင္ဘာ (၂၀) ရက္ေန႔က ၿမိဳ႔နယ္ပါတီရံုး၌ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာအုပ္စု အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ ပါတီ၏ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဘဝလံုၿခံဳေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးပါတီဝင္မ်ား တိုးပြားေရးတို႔ကိုေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

# Dawwai Wai


Leave a Reply