ရာဇသဂၤဟေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ဂုဏ္ျပဳေငြလွဴဒါန္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ေဒၚလ့ဲလ့ဲဝင္းေဆြႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ မအူကုန္းရပ္ကြက္ စည္း႐ံုးေရးမွဴးႏွင့္ အမႈေဆာင္မ်ားသည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီခန္႔က ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ(ၿငိမ္း)ဦးသိန္းစိန္(ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုဦးေဆာင္နာယကႀကီး) ရာဇသဂၤဟ ေဖာင္ေဒး ရွင္းမွခ်ီးျမႇင့္ေသာ ဂုဏ္ျပဳေငြ က်ပ္ႏွစ္သိန္းႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာကို အမွတ္ ၅၅၊ ၁၃၆ လမ္းေန အသက္ ၁ဝ၆ ႏွစ္ရွိ ေဒၚဟာလီမာအား ‘သ်ွင္ပါကူ’ အထူးကုေဆးခန္းတြင္ သြားေရာက္ ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။

တာရာ(တာေမြ)


Leave a Reply