ပခုကၠဴတြင္ ခြာနာလွ်ာနာ ျဖစ္ပြားေနေသာ ႏြား၊ ၀က္၊ ဆိတ္မ်ား ကုသေရးေဆာင္ရြက္

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ပခုကၠဴၿမိဳ႔နယ္ ဂ၀ံေလးတိုင္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ (၅) ရက္ခန္႔က ႏြား၊ ၀က္၊ ဆိတ္မ်ား ခြာနာလွ်ာနာ အျပင္းအထန္ ျဖစ္ပြားေနမႈအား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ပခုကၠဴခရိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းထြန္း၊ ၿမိဳ႔နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျမင့္ခိုင္၊ ခရို္င္တိေမြးကုဌာနတို႔ ပူးေပါင္း၍ အဆိုပါေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနေသာ ေနရာသို႔ ပဏာမေလ့လာၿပီး ပခုကၠဴၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီမွ ယခင္ကေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားေသာ တိရစၦာန္ကုသေရး လုပ္သား (ၾကက္ေျချပာ) မ်ားျဖင့္ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ကူညီေဆာင္ရြက္ သြားရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ပခုကၠဴခရိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းထြန္းမွ ႀကီးၾကပ္၍ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္ မ်ား၊ ပါတီ၀င္ (ၾကက္ေျချပာ) တိရစၦာန္ ကုသေရးလုပ္သားမ်ား အပါအ၀င္ ပဏာမစံုစမ္းေရးအဖြဲ႔သည္ စက္တင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔မွစ၍ ေရာဂါျဖစ္ပြား လ်က္ရွိသာ ေက်းရြာရွိ တိရစၦာန္ေကာင္ေရစာရင္း ေကာက္ယူျခင္း၊ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနေသာ တိရစၦာန္အား ခြဲျခားထားရွိျခင္းကိစၥမ်ားကို ေက်းရြာအုပ္စု အတြင္းရွိ ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလ်က္ အလ်င္အျမန္ ကုသႏိုင္ေရး စီမံ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ပခုကၠဴခရုိင္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးသိန္းထြန္း၏ လမ္းညႊန္မူျဖင့္ ဂဝံေလးတိုင္အုပ္စု ဂဝံေလးတိုင္ရြာႏွင့္ ရြာသစ္ေက်းရြာရွိ ႏြားမ်ား လ်ွာနာခြာနာေရာဂါျဖစ္ပြားလ်ွက္ရွိေသာေနရာသို႔ စက္တင္ဘာ (၂၀) ရက္က တိေမြးကုဆရာမ်ား၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးသန္းေအး ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါ တီေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ားပူးေပါင္း၍ ေရာဂါျဖစ္ေနေသာ ႏြားပိုင္ရွင္အိမ္မ်ားသို႔ ေဆးထိုးျခင္း၊ ခြာေဆးဖ်န္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ၾကေၾကာင္း သိရိွရသည္။


Leave a Reply