စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာ နယ္ေျမအျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္မည့္ေနရာ ငါးခုစာရင္း ထုတ္ျပန္

13081804_1136480829709399_320826700_n

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာက်သည့္ CBD နယ္ေျမငါးခုအျဖစ္ ရန္ကင္းအပါအ၀င္ ဒဂုံေတာင္ေျမာက္ လမ္းဆုံ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္း၊ ပဲခူးျမစ္ကမ္းေဘး၊ သီလ၀ါ နယ္ေျမ တုိ႔၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနမွ ဒုတိယဌာနမွဴးဦးတုိးေအာင္က ေျပာသည္။

‘‘စီးပြားေရးဗဟုိခြဲ Sub Cen-tre ေတြကုိ ၿမိဳ႕လယ္ကေနၿပီးေတာ့ ၁၀ကီလုိမီတာအကြာ ၁၅ ကီလုိမီတာ အကြာ ေတြမွာ လုပ္သြားဖို႔ အစီအမံေတြ ထားရွိပါတယ္’’ ဟု ဦးတုိးေအာင္က ဆုိသည္။ လက္ရွိတြင္ မရမ္းကုန္း၊မင္း ဓမၼနယ္ေျမတြင္ တည္ေဆာက္ေနၿပီး ယခုႏွစ္၌ ဒုတိယေျမာက္နယ္ေျမအျဖစ္ ရန္ကင္း ၿမိဳ႕နယ္ကုိအေကာင္ အထည္ ေဖာ္ရန္ လ်ာထားသည္။

Sub-Centre ဆုိသည္မွာ ျပဇာတ္႐ုံမ်ား၊ စီးပြားေရးအ ေဆာက္အအုံမ်ား၊ ႐ုံးခန္းမ်ား၊ ေရွာ့ပင္းေမာလ္မ်ား၊ ေရာင္း၀ယ္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္သည့္ ေနရာျဖစ္ သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္၌ စီးပြားေရး အေဆာက္အအုံမ်ား၊ လူေနအိမ္ရာမ်ား၊ ႐ုံးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ က်ပ္တည္းလာမႈကို ေျဖရွင္းရန္ ၂၀၁၄ က မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ မင္းဓမၼ လမ္း ႏွင့္ ေတာ္၀င္လမ္းေထာင့္ရွိ ေျမ ၃၆ ဧကတြင္ စီးပြားေရး အေဆာက္အအုံမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ The First Myanmar ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီအား လုပ္ကုိင္ခြင့္ခ်ထားေပးခဲ့သည္။


Leave a Reply