ဂ်ပန္မွာ ‘သက္ႀကီးမ်ားအား ရုိေသေလးစားတဲ့ ေန႔’ အထိမ္းအမွတ္ ျပဳလုပ္၊ သက္ႀကီးလူဦးေရ (၃၄) သန္းအထိ ျမင့္တက္လာ

respect-for-aged-day

(ဓာတ္ပုံ – အီးပီေအ)

တုိက်ဳိၿမိဳ႕မွာ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားႏွင့္ လူလတ္ပုိင္း ဂ်ပန္လူမ်ဳိးမ်ားစြာက ‘သက္ႀကီးမ်ားအား ရုိေသေလးစားတဲ့ ေန႔’ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔က ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ႀကံ့ခုိင္ေရးလႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္မွာ ပါဝင္ ဆင္ႏႊဲေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားက လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကုိ ပံ့ပုိးမႈမ်ားျဖစ္ေစၿပီး လူငယ္မ်ားက အသက္ႀကီးမ်ားအား အရုိအေသေပးတဲ့ အေနနဲ႔ အမ်ားျပည္သူ အားလပ္ရက္ေန႔အျဖစ္ က်င္းပၾကပါတယ္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအတြင္း အသက္ (၆၅) ႏွစ္ သုိ႔မဟုတ္ အထက္ သက္ႀကီးလူဦးေရ (၃၄.၆) သန္းနဲ႔ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္မားမႈ ရွိလာၿပီး တုိင္းျပည္ရဲ႕ စုစုေပါင္း လူဦးေရရဲ႕ (၂၇) ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ဟာ သက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အစုိးရ ေဒတာမ်ားအရ Japan Today သတင္းဝက္ဆုိက္က ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

သက္ႀကီးလူဦးေရရဲ႕ (၁၄.၉၉) သန္းဟာ အမ်ဳိးသားမ်ားျဖစ္ၿပီး (၁၉.၆၂) သန္းက အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျဖစ္တယ္လုိ႔ ျပည္တြင္းေရးရာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဆုိပါတယ္။

ယခင္တစ္ႏွစ္က သက္ရာေက်ာ္ ဦးေရ (၄,၁၂၄) အထိ ျမင့္တက္လာမႈႏွင့္အတူ အသက္ (၁၀၀)ႏွင့္အထက္ လူဦးေရမွာ (၆၅,၆၉၂) ဦးျဖင့္ ဂ်ပန္က အျမင့္ဆုံးအေရအတြက္ စံခ်ိန္ခ်ဳိးခဲ့ေၾကာင္း က်န္းမာေရး၊ အလုပ္သမားႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ကိန္းဂဏာန္းမ်ားကုိ ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္က ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

အသက္ (၁၀၀)ႏွင့္အထက္ လူဦးေရ စုစုေပါင္းရဲ႕ (၈၇.၆) ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္တယ္လုိ႔ အဆုိပါ ဝန္ႀကီးဌာနက ဆုိပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားရဲ႕ ပ်မ္းမွ်သက္တမ္း ပတ္ဝန္က်င္းမွာ (၈၇.၀၅) ႏွစ္ရွိၿပီး အမ်ဳိးသားမ်ားမွာ (၈၀.၇၉) ႏွစ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာနက ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Ref; EFE_EPA


Leave a Reply