အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ားေရးဆြဲေရးအလုပ္အဖြဲ႔ကုိ အစိုးရ၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အစုအဖြဲ႔တုိ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပႏုိင္ရန္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ားေရးဆြဲေရးအတြက္ အစုိးရ၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီစသည့္ အစုအဖြဲYမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္ သုံးဦးစီပါ၀င္သည့္ အလုပ္ အဖြဲ႔တစ္ခုကုိ စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္မွ ၁၇ ရက္အထိျပဳလုပ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္ျပန္လည္ သုံးသပ္ျခင္း ပဥၥမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါအလုပ္အဖြဲ႔သည္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပပုံက်င္းပနည္း အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္မည့္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား စသည္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္ကုိ ေရးဆြဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ေရးဆြဲေရး အလုပ္အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးျဖစ္သည့္   ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အစုအဖြဲ႔မွ ဦးစုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က “အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ လုပ္ဖုိ႔က အရင္အစိုးရမူနဲ႔ အခုအစိုးရ မူကလည္း မတူဘူး။ အရင္အစိုးရမူမွာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံရွိမယ္။ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ညီလာခံကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ေကာ္မတီရွိမယ္။ ၿပီးရင္ အဲဒီလုပ္ငန္းေကာ္မတီက ႀကီးၾကပ္လမ္းညႊန္တယ္ ဆုိတဲ့ပုံစံေလာက္ပဲရွိတယ္။ အခုက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘယ္ေလာက္အထိစဥ္းစားသလဲဆုိေတာ့ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲကုိ က်င္းပတာေတာ့ဟုတ္ပါၿပီ။ ဘယ္လုိက်င္းပမလဲ။ က်င္းပတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘယ္သူေတြပါ ၀င္ခြင့္ရွိမလဲ၊ ဘယ္လိုဆုံးျဖတ္မႈေတြခ်မလဲ ဆုိတာကအစ အကုန္စဥ္းစားရပါတယ္။ မဟုတ္ဘူးဆုိရင္ ျပႆနာေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္ လာႏုိင္တယ္။ ျပည္နယ္တစ္ခုမွာ ေဒသတစ္ခုမွာ လူ ေလး၊ ငါး၊ ၁၀ ေယာက္နဲ႔ က်င္းပၿပီးေတာ့ ဒါက သူတုိ႔ ကုိယ္စား ျပဳတယ္ဆုိတဲ့ဟာေတြေျပာလာရင္ ဘယ္လုိလုပ္ၾကမလဲ။ အဲဒီေတာ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရွိဖုိ႔လုိတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ အလုပ္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မူၾကမ္းကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟုိဌာနတြင္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္မွ စတင္ကာ ေရးဆြဲလ်က္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒီကုိးဦးေကာ္မတီကေနၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးမယ္။ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ျဖစ္သင့္တဲ့ အခုဒီအစည္းအေ၀းမွာ ခ်မွတ္ေပးလုိက္တဲ့ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြအတုိင္း အဲဒါအားလုံးကုိ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔က မူၾကမ္းေတြခ်ျပရမွာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကုိးဦးကလည္း အဲဒါကုိ အတည္ျပဳခြင့္မရွိဘူး။ အဲဒါကုိ အေပၚကုိ ျပန္တင္ ၿပီးေတာ့ ေရရွည္သြားမယ့္လမ္းေၾကာင္းမွာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက ဒီပုံစံနဲ႔သြားပါေတာ့မယ္ဆုိတဲ့ အဲဒီအခ်ိန္က်မွသာလွ်င္ အဲဒီအခ်ိန္က်ေတာ့လည္း အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက ဒီလုိသြားပါမယ္ ဆုိတာပဲ ျဖစ္လိမ့္ဦးမယ္” ဟု ဦးစုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က ရွင္းျပသည္။

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ေရးဆြဲေရးအလုပ္အဖြဲ႔ကုိ အစုိးရအစုအဖြဲ႔မွ ဦးလွေမာင္ေရႊ၊ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးႏွင့္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္စိန္ထြန္းလွ၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႔မွ ေဒါက္တာ ဆလုိင္းလ်န္မႈန္း၊ ရဲေဘာ္မ်ဳိး၀င္းႏွင့္ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္း၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အစုအဖြဲ႔မွ ဦးစုိင္းေက်ာ္ညြန္႔၊ ဦးေက်ာ္ေဇယ်ာဦး၊ ဦးတာလွေဖ စသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ ကုိးဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေၾကာင္း ဦးစုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ -၂၁ ရာစု ပင္လုံ၏ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကုိ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္အထိ ေလးရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ထုိညီလာခံမွ သေဘာထားမ်ားကုိ အေျခခံ၍ အမ်ဳိးသား အဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ကာ ေျခာက္လအတြင္း ညီလာခံထပ္မံ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ # Eleven


Leave a Reply