ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းကို ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေစရန္ ျပန္လည္ေရးဆဲြမည္

img_0837

၂၀၁၃ တြင္ ေရးဆဲြခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းကုိ လက္ရွိၿမိဳ႕၏ အေျခ အေနႏွင့္ ကိုက္ညီ ေစရန္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရးဆဲြမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈဌာန ဒုတိယဌာနမွဴး ဦးတိုးေအာင္က ေျပာသည္။

‘‘၂၀၁၃ က ေရးခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းမွာ အခုႏွစ္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် စီမံကိန္းမွာ ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ဖို႔ တျခားအေျခအေန ေတြျဖစ္လာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပန္လည္ေရးဆဲြ ေနတာ ပါ’’ဟု ဦးတုိးေအာင္က ဆုိသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၃ တြင္ ေရးဆဲြခဲ့သည့္ စီမံကိန္း၏ ေက်ာ႐ိုးမ်ား ျဖစ္သည့္ အစိမ္းေရာင္နယ္ေျမ မ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံုေနရာမ်ား ထိန္း သိမ္းျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးအခ်က္အ ခ်ာနယ္ေျမသစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ ျခင္းတို႔ကိုမူ ယခင္က ေရးဆဲြခဲ့ သည့္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု ျပန္လည္ေရးဆဲြမႈတြင္ ၿမိဳ႕ကို ၀န္းရံၿပီး ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း သစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္ အဓိက ထားေရးဆဲြမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတိုးေအာင္က ေျပာသည္။ ‘‘သန္လ်င္၊  ၾကည့္ျမင္တုိင္ တစ္ဖက္ကမ္း ေမွာ္ဘီလိုေနရာ ခုနစ္ေနရာကို ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း လုပ္ဖို႔ လ်ာထားၿပီးၿပီျဖစ္တဲ့အ တြက္ ဒါေတြကို အဓိကထားေရး ဆဲြမယ္’’ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ဆက္လက္ၿပီး ဆိပ္ကမ္းနယ္ေျမမ်ားကို အဆင့္ ျမႇင့္ေဖာ္ထုတ္သြားရန္ႏွင့္ ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ ေဒသအျဖစ္ ကြမ္းၿခံကုန္း ေကာ့မွဴးေဒသကိုအဓိက အေျချပဳ ၍ ေရးဆဲြမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၃ က ေရးဆဲြ ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းသည္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး သံုးလ ၾကာေရးဆဲြေသာ စီမံကိန္းတစ္ခု လည္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းသည့္ တိုး ပြားလာမည့္ လူဦးေရအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္လာမည့္ ၂၀၅၀ အထိ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ေရး ဆဲြထားျခင္း ျဖစ္သည္။


Leave a Reply