“ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရဲ႕အဆိုကို ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရက မေဆာင္ရြက္ဘူးဆိုရင္ ျပည္နယ္အစိုးရကို စြပ္စြဲျပစ္တင္တဲ့ အဆိုတင္ဖို႔ အေျခခံဥပေဒက ေပးထားတယ္” လို႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ဥကၠ႒ ဦးသိန္းညြန္႔ ေျပာျပီ

ကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္ကို အသိအမွတ္မျပဳေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္မွာေတာ့ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့တယ္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမမွာ သက္ေရာက္သလို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ကလည္း သူ႔ျပည္နယ္မွာ သက္ေရာက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ခ်မွတ္လိုက္တဲ့အဆိုဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ သက္ေရာက္တယ္။ အဲ့ဒါကို ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရက မေဆာင္ရြက္ဘူးဆိုရင္ ရခိုင္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရကို စြပ္စြဲျပစ္တင္တဲ့အဆိုတင္ဖို႔ အေျခခံဥပေဒက ေပးထားတယ္ေလ။ ဒါလုပ္လို႔ရတယ္။

14390977_1673769779607250_4814580628826554160_n

အခု ကိုဖီအာနန္ေကာ္မရွင္က ဖြဲ႔တယ္ဆိုတာ အစိုးရအာဏာနဲ႔ပဲ လုပ္ရမယ္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ထဲမွာ အေၾကာင္း ေၾကာင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံရာထူးကို ယူထားေပမယ့္ ဒီေန႔အခ်ိန္ထိ ပုဒ္မ ၂ဝဝ ကို မျပင္ဆင္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ထဲမွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုတဲ့ ရာထူး မပါဘူး။ ရာထူး မရွိတဲ့အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နဲ႔ လုပ္ရမယ့္အေျခခံဥပေဒအရ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔တဲ့အလုပ္ကို မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ ဒီေကာ္မရွင္ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေတြကို ၾကည့္မယ္ ဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားအားလံုး စိုးရိမ္တဲ့အခ်က္ေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လူမ်ဳိး ၁၃၅ မ်ဳိးမွာ ခိုးဝင္လာတဲ့ ဘဂၤါလီေတြမပါဘူး။ ဘဂၤါလီေတြကို သာမန္ႏိုင္ငံသားတင္ မဟုတ္ဘူး။ ဦးတည္ခ်က္က တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ ဦးတည္ၿပီးေတာ႔ ေနာင္ေပးရေတာ့မယ့္ နယ္ေျမမ်ဳိးထူေထာင္လာရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔တုိင္းျပည္က ကိုဆိုဗိုလို ျဖစ္ သြားမယ့္ အလားအလာရွိတယ္။

အခု လူဦးေရေပါက္ဖြားမႈႏႈန္းနဲ႔ၾကည့္ရင္လည္း သူတို႔အသိုင္းအဝိုင္းရဲ႕ လူဦးေရေပါက္ဖြားမႈႏႈန္းက အင္မတန္ ေၾကာက္လန္႔စရာေကာင္းတယ္။ ဒီေကာ္မရွင္က သူတို႔ကို လူမ်ဳိးအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီးမွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံထဲမွာ ဒီႏိုင္ငံသားသဖြယ္ တိုင္းရင္းသားသဖြယ္ လုပ္ခြင္႔ေပးလိုက္ရင္ ေနာင္ ၂ဝ၃ဝ ေလာက္က်ရင္ ေနာက္ ၁၅ ႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုတင္ မကဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ေအာက္ပိုင္းတစ္ခုလံုးဟာ အင္မတန္မွ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ လာမယ့္ အေနအထား ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ဥကၠ႒ ဦးသိန္းညြန္႔ မီဒီယာမ်ားအား ၁၇-၉-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

#  မိုးသီး အသံ Post


Leave a Reply