ခ်င္းျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္နယ္အဆင့္ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

ခ်င္းျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ (၁/၂ဝ၁၆)ျပည္နယ္အဆင့္ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို ယခုလ ၁၅ ရက္နံနက္ ၈နာရီခြဲတြင္ ဟားခါးၿမိဳ႔နယ္ရွိ ျပည္နယ္ပါတီရံုးတြင္ စတင္က်င္းပၿပီး အစည္းအေဝးသို႔ ပါတီဗဟိုအတိုင္ပင္ခံ ခ်င္းျပည္နယ္ တာဝန္ခံ ဦးဟုန္းငိုင္း၊ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာမႈထန္၊ ျပည္နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးက်ဳံးဘိခ့္၊ ဘ႑ာေရးမွဴး၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရန္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ျပည္နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႔နယ္အလိုက္ ပါတီနာယကမ်ား၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ား စုစုေပါင္း (၃၂) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

14370047_649484578554390_4785833574154441060_n

အစည္းအေဝးတြင္ ပါတီဗဟိုအတိုင္ပင္ခံက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ ပါတီဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဥကၠ႒၏ မွာ ၾကားခ်က္၌ပါရွိေသာ ”မိမိတို႔သည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ခံရသူမ်ားမဟုတ္ဘဲ၊ ေရြးခ်ယ္တာဝန္ ေပးအပ္သူမ်ားျဖစ္သည္” ဟူေသာ အမွာစကားအတိုင္း ႏွလံုးမူ၍ မိမိတို႔ခ်င္းျပည္နယ္၌လည္း ပါတီျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေနစဥ္အတြင္း မိမိျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ မ်ားကို ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးအပ္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း အက်ယ္တဝင့္ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒အသစ္က မိတ္ဆက္စကားႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ ပါတီမူဝါဒမ်ား၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ ပါတီစည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္း စည္း႐ံုးေရးႀကိဳးစားရန္ႏွင့္ ေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ရန္မ်ား မွာၾကားၿပီး ျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴးက ပထမအႀကိမ္ ပါတီညီလာခံမွ ဒုတိယအႀကိမ္ပါတီ ညီလာခံအထိ စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအမံမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ကာ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ နာယက မ်ား၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ အရန္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ မိမိေဒသရွိ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန၊ ပါတီအေျခအေနမ်ားကို အသီးသီး ေဆြးေႏြးၾကကာ အစည္းအေဝးကို မြန္းလြဲ ၃ နာရီခြဲတြင္ ေအာင္ျမင္စြာၿပီး ေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Union daily


Leave a Reply