“ကုသိုလ္ေဝစည္ … တို႔ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ”

 

ျပအိုးတန္ေဆာင္း ေစတီေက်ာင္းႏွင့္
ေခါင္းေလာင္းသံၾကည္ ပုဂံျပည္။

ျမန္မာလူမ်ိဳး ဂုဏ္မညိႇဳးခဲ့
အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာႏွင့္
သဒၵါသန္႔ရွင္း ဂုဏ္သတင္းတို႔
ထံုသင္းခဲ့သည္ ပုဂံျပည္။

ပုဂံျပည္သည္ ငါတို႔ျပည္မို႔
ျပည္ခိုင္ျဖိဳးမ်ား ကုသိုလ္ပြား၍
တို႔အားအင္ျဖင့္ ျပည္ခြင္ေျဖာင့္ျဖဴးသာေစမည္။

တို႔စည္းရံုး၍
ျပည္လံုးညီညြတ္ၾကေစမည္။

တို႔ေခၽြးစက္္ျဖင့္
ေျမထက္သီးပြင့္ေဝေစမည္။

ခ်စ္ခင္ဇာတိ မာန္အျပည့္ႏွင့္
အမိေျမသာ တို႔ဖြားရာမို႔
တြယ္တာခ်စ္လ်ွက္ ေမတၲာေဝ။
ဘယ္ခါမျပစ္ရက္ သစၥာေျခြ။
ျပည္ခိုင္ျဖိဳးတို႔ ကုသိုလ္ေတြ။

ထိန္ဝင္း(ၾကည့္ျမင္တိုင္)


Leave a Reply