ဥေရာပေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (UEFA) ၏ ဥကၠ႒သစ္အျဖစ္ ဆယ္ဖယ္ရင္ ေရြးခ်ယ္ခံရ

ဥေရာပေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (UEFA) ၏ ဥကၠ႒သစ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဆလိုေဗးနီးယား ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ အလက္ဆႏၵား ဆယ္ဖယ္ရင္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။

uefa

UEFA သည္ ပလာတီနီ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္သြားၿပီးကတည္းက ဥကၠ႒ရာထူး လစ္လပ္ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥကၠ႒ ရာထူးအတြက္ မူလက ဆယ္ဖယ္ရင္ႏွင့္အတူ နယ္သာလန္ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဗန္ပရပ္ဂ္၊ စပိန္ေဘာလံုး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ အိန္ဂ်ယ္ဗီလာတို႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာခ်ိန္တြင္ အိန္ဂ်ယ္ဗီလာ ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့သည့္အတြက္ ဆယ္ဖယ္ရင္ႏွင့္ ဗန္ပရပ္ဂ္တို႔ႏွစ္ဦးသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရသည္။

မဲခြဲပြဲရလဒ္အရ စုစုေပါင္း မဲေပးသူ (၅၅) ဦးအနက္ (၄၂) ဦးက ဆယ္ဖယ္ရင္ကို မဲေပးခဲ့ၾကၿပီး (၁၃)ဦးကသာ ဗန္ပရပ္ဂ္ကို မဲေပးခဲ့ၾကသည့္ ဆယ္ဖယ္ရင္အေနျဖင့္ UEFA ၏ ဥကၠ႒သစ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ဆယ္ဖယ္ရင္က လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြရန္ ဥကၠ႒ တာ၀န္ကို ရယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။

# Eleven


Leave a Reply